Persoanele care au dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţiile cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului nu vor mai fi trase la răspundere penală în cazul încălcării termenilor de depunere a cererii introductive, ci contravențională. În Monitorul Oficial din 7 decembrie au fost publicate modificări la articolul 14 din Legea insolvabilității, care vor intra în vigoare la 6 ianuarie.

În prezent, articolul modificat prevede că dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzute de lege, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut. Potrivit prevederii, în prezent aceste persoane sunt trase la răspundere penală în conformitate cu legea.

Legea insolvabilității stabilește că debitorul este obligat să depună cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă există unul din temeiurile:

  • Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate - incapacitatea de plată a debitorului.
  • Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate - supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Totodată, debitorul este obligat să depună cerere introductivă şi în cazul în care:

  • executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori;
  • în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor.

Legea stabilește că debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor stabilite de lege.

Astfel, începând cu 7 ianuarie, dacă cererea nu va fi depusă de debitor în acest termen sau în afara temeiurilor prevăzute, persoana care are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului, și care răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut, vor fi trase la răspundere contravențională.