Plenul Curții Supreme de Justiție (CSJ) a aprobat un nou Regulament privind efectuarea generalizării practicii judiciare, iar odată cu acesta și Regulile de selectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei pentru a fi inclusă în baza de date oficiale ”Practica judiciară”.

Regulile aprobate, care sunt deja în vigoare, stabilesc că în baza de date oficială ”Practica judiciară” se includ textele electronice ale:

  • hotărârilor explicative ale Plenului CSJ;
  • hotărârilor Plenului şi deciziilor colegiilor CSJ;
  • hotărârilor CtEDO;
  • hotărârilor explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state;
  • publicaţiilor ştiinţifice;
  • altor materiale privind jurisprudenţa.

Toate documentele se clasifică şi se iau la evidenţă conform Clasificatorului lărgit al practicii judiciare.

Potrivit Regulilor, hotărârile explicative ale Plenului CSJ, după adoptarea şi semnarea lor, se transmit în Secţia legislaţie din cadrul Direcţiei de generalizare a practicii judiciare, sistematizare şi evidenţă a legislaţiei, unde se iau la evidenţă, prin marcarea indicilor respectivi şi se prezintă Întreprinderii de Stat ”MoldData” pe suport magnetic sau pe hârtie.

Preşedinţii şi vicepreşedinţii colegiilor CSJ, potrivit rezultatelor şedinţelor Plenului şi colegiilor, dau indicaţii privind luarea la evidenţă a deciziilor concrete, care au importanţă deosebită pentru jurisprudenţă.

Pentru fiecare exemplar se face o scurtă adnotare şi materialele se transmit în serviciul redactare pentru a fi redactate, apoi se sistematizează conform Clasificatorului lărgit al practicii judiciare şi se transmit pe suport de hârtie Întreprinderii de Stat ”MoldData”, pentru a fi incluse în baza de date oficiale ”Practica judiciară”.

Hotărârile CtEDO, hotărârile explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state, precum şi materialele teoretice cu privire la justiţie se iau la evidenţă din momentul parvenirii ediţiilor respective, se sistematizează prin marcarea indicilor şi se transmit în Întreprinderii de Stat ”MoldData”.

Toată informaţia, care se transmite Întreprinderii de Stat ”MoldData”, se include în baza de date oficiale ”Practica judiciară” şi săptămânal se actualizează prin Internet.