Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) propune mai multe amendamente pentru modificarea și completarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și actelor normative pentru implementarea acesteia, care prevăd mai multe beneficii pentru angajații din sector.

Astfel, sindicaliștii propun ca articolul 10 din Lege, care se referă la componentele salariului lunar al personalului din unitățile bugetare pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de Lege, să prevadă acordarea unui premiu anual pentru salariați.

De asemenea, pentru motivarea personalului, CNSM consideră necesar să se revină la acordarea pentru angajații din sectorul bugetar a ajutorului material.

Totodată, se propune să fie stabilită clasa de salarizare “56” pentru cadrele didactice cu studii superioare din educație timpurie, ciclu primar, gimnazial, liceal, profesional ethnic, în condițiile în care, în prezent, clasa de salarizare este stabilită diferențiat pentru aceste cadre didactice și provoacă discriminare între cadrele didactice din învățământul general.

Amendamentele se referă și la necesitatea de a revizui cuantumurile sporurilor pentru titlurile/gradele științifice, care nu au fost revizuite din 2014; reexaminarea claselor de salarizare pentru funcțiile de demnitate publică la nivel local; stabilirea unei diferențe rezonabile între clasele de salarizare pentru funcțiile publice de conducere.

Potrivit sindicaliștilor, amendamentele sunt propuse în contextul identificării mai multor probleme și lacune cu care s-au confruntat unitățile bugetare în procesul de implementare a Legii pe parcursul a trei luni ale anului, și anume situații dificile la stabilirea claselor de salarizare și calculării salariilor lunare.

Amendamentele urmează a fi prezentate spre examinare viitorului Guvern.

Amintim că, prin adoptarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, intrată în vigoare la 1 decembrie 2018, s-a redefinit structura salariului angajaților din sectorul public.

Potrivit articolului 10 din Legea respectivă, ajutorul material și premiul anual (al 13-lea salariu) nu mai sunt parte componentă a salariului angajatului.