În Republica Moldova ar putea fi construite terminale vamale datorită parteneriatului public-privat. Guvernul a decis, la ultima ședință, completarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat.

Astfel, în document a fost inclusă și posibilitate de creare a terminalelor vamale interne. Acestea au drept scop fluidizarea traficului prin coridoarele internaționale de transport, a operațiunilor vamale, precum și în scopul asigurării unor condiții logistice confortabile pentru businessul național și cel internațional. Autoritățile spun că terminalele vamale vor fi construite conform normelor stabilite de standardele europene.

În nota informativă a proiectului se menționează că infrastructura actuală a terminalelor vamale este foarte redusă și nu permite gestionarea eficientă a capacităților de import și export. Operațiunile de vămuire a mărfurilor sunt împărțite între posturile vamale interne și cele de frontieră. Aceasta afectează fluxul de pasageri și mărfuri.

În prezent, Serviciul Vamal nu dispune de antrepozite și depozite vamale. În schimb, are încheiate contracte de colaborare cu 50 de agenți privați. Toate sunt situate în aproprierea municipiului Chișinău. Acest fapt crează impedimente majore pentru activitatea ritmică și eficientă atât a autorităților, cât și a antreprenorilor.

Prin urmare, transferul procedurilor de vămuire de la frontiere către terminalele vamale va permite Serviciului vamal să se concentreze mai mult pe aspecte legate de securitatea și siguranța țării, precum și pe facilitarea comerțului.

Terminalele vamale urmează să fie construite la nordul, centrul și sudul Republicii Moldova. Conform unui studiu, pentru construcția infrastructurii necesare este nevoie de investiții de circa 30 de milioane de euro. Întrucât autoritățile nu dispun de aceste mijloace financiare, banii ar putea fi alocați de către investitori privați, în baza parteneriatului public-privat.