Începând cu anul 1994, în Republica Moldova au fost înregistrate 3.172 de contracte privind transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală. Dintre acestea, 182 de contracte au fost înregistrate anul trecut. Datele se conțin în raportul de activitate al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

În 2018, cele mai multe dintre contractele înregistrate au fost privind cesiunea, 168 la număr. De asemenea au fost 13 contracte care au vizat licența și unul privind gajul. Per general, numărul contractele înregistrate în 2018 a fost în creștere față de indicatorii pentru anii precedenți. Potrivit AGEPI, în 2017 au fost 154 de astfel de documente, iar în 2016, 169.

În mare parte, contractele privind transmiterea drepturilor asupra bunurilor de proprietate intelectuală vizează mărcile comerciale, invențiile sau desenele și modelele industriale.

Amintim că, la sfârșitul anului trecut, numărul total al cererilor de înregistrare a mărcilor comerciale recepționate a fost de 129.182. Majoritatea, circa 64% dintre acestea au fost primite prin procedura internațională, iar 36 la sută prin procedura națională.

Totodată, pe parcursul anului trecut au fost depuse 10.634 de cereri de acordare a protecției asupra obiectelor de proprietate intelectuală. Indicatorul este în creștere cu trei la sută față de anul 2017.