Un magistrat de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a sesizat Curtea Constituțională, solicitând verificarea constituționalității prevederilor art. 435, alin. (1) și (2) din Codul Contravențional.

Normele contestate prevăd:

”(1) Reţinerea nu poate depăşi 3 ore, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.

(2) Reținerea poate fi aplicată pe un termen mai mare decât cel indicat la alin. (1), cu autorizația judecătorului de instrucție, dar nu mai mult de 24 de ore:

a) până la examinarea cauzei contravenționale – persoanei suspectate de săvârşirea unei contravenții pentru care sancțiunea prevede arestul contravențional;

b) pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanțele contravenției – persoanelor care au încălcat regulile de şedere a cetățenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul frontierei de stat, regimul zonei de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat.”

Autorul sesizării consideră neconstituțională sintagma ”… reținerea poate fi aplicată pe un termen mai mare decât cel indicat la alin. (1), cu autorizația judecătorului de instrucție…”.

Judecătorul menționează că în speța aflată pe rolul Judecătoriei în care activează, persoana bănuită de săvârșirea unei contravenții  a fost reținută de agentul constator în data de 4 februarie, ora 17:45, dar a fost dusă în fața judecătorului de instrucție a doua zi la ora 9:52, adică s-a aflat în stare de reținere mai mult de 3 ore, fără a exista o autorizație a judecătorului de instrucție în acest sens.

În speță, acest lucru a avut loc din motive obiective, persoana fiind reținută în afara programului de lucru a instanței, prezentarea acesteia în fața judecătorului de instrucție fiind posibilă doar a doua zi.

Judecătorul invocă că textul art. 435 din Codul Contravențional nu corespunde criteriilor de calitate ale normei de drept: previzibilitate, precizie și claritate, deoarece determinarea cu precizie a momentului din care se poate vorbi despre prezentarea persoanei reținute în cadrul unui proces contravențional în fața judecătorului de instrucție este deosebit de importantă. Și asta pentru că din acel moment se limitează libertatea persoanei.

Potrivit legislației, reținerea în cadrul proceselor contravenționale constă în limitarea de scurtă durată a libertății persoanei fizice și poate fi aplicată în cazul:

  • contravențiilor flagrante pentru care se prevede sancțiunea arestului contravențional;
  • imposibilității identificării persoanei în a cărei privință este pornit proces contravențional dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare;
  • executării hotărârii instanței de judecată privind expulzarea persoanei;
  • încălcării regimului frontierei de stat, a regimului onei de frontier sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat.