Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională, acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, anunţă înscrierea la un nou Program de formare profesională iniţială a mediatorilor.

Participanții la Program vor fi instruiţi atât teoretic, cât şi practic în domeniul medierii de către o echipă de formatori experimentaţi (psihologi,  pedagogi, jurişti, mediatori practicieni), coordonată de Mihai Şleahtiţchi, mediator, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP.

Subiectele de bază ale Programului de instruire anunțat sunt:

 • esența, semnificațiile și tipologiile conflictelor;
 • sursele și efectele conflictelor;
 • stiluri și metode de soluționare a conflictelor;
 • medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor;
 • natura procesului de mediere;
 • scopul, principiile şi etapele procesului de mediere;
 • durata şi tehnicile procesului de mediere;
 • comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;
 • cadrul juridic general  al procesului de mediere;
 • medierea în litigiile civile;
 • medierea în cauzele penale;
 • medierea în litigiile comerciale;
 • medierea în litigiile de familie;
 • medierea şcolară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;
 • acte perfectate în procesul de mediere;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatorului;
 • etica şi deontologia profesională a mediatorului.

Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor oferă viitorilor mediatori oportunitatea de a desfășura o activitate de liber-profesionist,  care, fiind compatibilă cu orice altă profesie, poate fi desfăşurată fie în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat), fie în cadrul unei organizaţii de mediere.

Participanții urmează să semneze un Contract individual de studii, dar înainte de asta trebuie să prezinte obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor.
 • culetin de identitate (original și copie).
 • diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie). 

Cursurile se vor desfășura zilnic, începând cu orele 17.30. În ziua de sâmbătă, cursurile se vor ține începând cu ora 9.00.

Durata cursurilor este de trei săptămâni.  

Doritorii se pot înscrie și electronic la adresa [email protected].

Programul este preconizat pentru luna aprilie în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova și va demara după completarea grupului de participanți. Numărul locurilor în grupă este limitat.