Anul trecut un singur procuror a obținut calificativul ”excelent”. Cifra este mai mică decât în anul 2017 când acest calificativ a fost atribuit pentru activitatea a doi acuzatori de stat. Potrivit Raportului anual de activitate a Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor pentru anul 2018, majoritatea procurorilor evaluați au fost apreciați cu calificativul ”foarte bine”.

Mai exact, Colegiul de evaluare a atribuit următoarele calificative:

  • ”excelent” – 1 procuror;
  • ”foarte bine” – 155 procurori;
  • ”bine” – 3 procurori.

În raport se menționează că prestația profesională a procurorilor evaluați s-a înscris în coordonatele cerințelor de specialitate și pe parcursul anului 2018 nu au fost acordate calificativele – ”insuficient” şi ”eşuat”.

Din numărul total de 159 de procurori evaluați în perioada de bilanț, 56 au fost evaluați extraordinar și 103 – în procedură ordinară.

Evaluarea ordinară a vizat 53 procurori din cadrul Procuraturii Generale și 50 de procurori din cadrul procuraturilor specializate.

Membrii Colegiului mai precizează că nici una dintre hotărârile adoptate în anul 2018 nu a fost contestată.

Cât privește restanțele procurorilor, din analiza procedurilor de evaluare rezultă că există mai multe rezerve ce se referă la acumularea, de către acuzatorii de stat, a numărului de 40 ore de instruire profesională continuă, fiind invocate în acest sens motive diferite.

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, evaluarea performanțelor procurorilor se desfășoară în două forme:

  • evaluarea periodică;
  • evaluarea extraordinară.

Procurorul este supus evaluării periodice a performanțelor o dată la 4 ani. Performanțele persoanei numite pentru prima dată în funcția de procuror se evaluează după primii doi ani de activitate.

Procurorul este supus evaluării performanțelor în mod extraordinar:

  • la solicitarea acestuia, dar nu mai des decât o dată în an;
  • în cazul participării la concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef;
  • în cazul obținerii calificativului ”insuficient”.