Începând cu 1 iulie, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).

Obligația apare în contextul unor modificări la Codul fiscal, operate în noiembrie 2018. Mai exact, art. 117 din Cod a fost completat cu un alineat nou, care prevede această obligație.

Totuși, pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale, utilizarea e-facturii nu este obligatorie.

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar un acord de acces încheiat cu Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe.

De asemenea, pentru utilizarea sistemului ”e-Factura”, utilizatorul trebuie să dețină semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.