Banca Națională a Moldovei (BNM) va stabili o valoare maximă de 0,5% a comisionului de servicii perceput comercianților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul operațiunilor destinate bugetelor componente ale bugetului public național. Prevederea este stipulată în proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare.

Modificările au drept scop optimizarea cheltuielilor din bugetul public național și promovarea plăților fără numerar prin facilitarea acceptării plăților guvernamentale prin instrumente de plată tip card.

De asemenea, conform acestei prevederi se impune un scenariu de reducere a comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru acceptarea  plăților prin intermediul cardurilor de plată pentru tranzacțiile în mediul fizic (POS terminale) cu orice destinație după cum urmează: pentru 2020 – 1,8%; 2021 – 1,5%; 2022 – 1,2%. Efectele urmărite constau în micșorarea părților componente ale comisionului  de servicii perceput comercianților, inclusiv a comisionului interbancar, ceea ce va alinia media comisioanelor plătite de comercianți,  la utilizarea cardurilor de pată, la media regională.

Tarifele pentru plățile procesate în SAPI percepute de către BNM în calitate de administrator al sistemului.

Conform practicii internaționale privind stabilirea mărimii comisioanelor de către băncile centrale pentru oferirea accesului participanților la sistemele de plăți, asemenea servicii se consideră, de obicei, obligație publică, care se livrează doar cu recuperare de cost, fără a urmări înregistrarea de profit. Astfel, proiectul are ca scop echilibrarea nivelului de venituri generate din activitatea SAPI cu nivelul de cheltuieli aferente administrării și operării acestuia, fiind stabilite următoarele comisioane:

  • unui document de plată în sistemul DBTR – 3 lei (majorare cu 0,25 bani); 
  • unui document/pachet cu documente de plată în sistemul CDN – 0,55 lei (majorare cu 0,05 bani);
  • unei interpelări în sistemul DBTR și sistemul CDN - 0,55 lei (majorare cu 0,05 bani).

Comisioanele percepute de prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI).

Conform proiectului hotărârii, vor fi reglementate atât tarifele pentru plățile procesate de către BNM în calitate de administrator al SAPI, cât și cele percepute de  prestatorii de servicii de plată.

Mărimea comisionului care va fi aplicat utilizatorilor de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile ce presupun utilizarea SAPI se propune a fi stabilită la o valoare de:

  • nu mai mare decât triplu comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI - pentru ordinele de plată transmise de către plătitor în mod electronic către prestatorul de servicii de plată;
  • nu mai mare de șase ori decât comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI pentru ordinele de plată prezentate pe suport de hârtie de către plătitor către prestatorul de servicii de plată.