Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 10.07.2020
EUR: 19.4633 MDL USD: 17.1929 MDL RON: 4.0207 MDL RUB: 0.2429 MDL Convertor Valutar

Analize și Sfaturi

Codul Fiscal prevede mai multe categorii de persoane fizice scutite de plata impozitului pe bunurile imobiliare/imopozitului funciar. Potrivit art. 283, alin. (1) din document, de scutiri beneficiază: persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, pe...
Autor: Serghei Covali, Managing Partner ”Covali Litigation&Arbitration” Am avut ocazia să citesc proiectul unei hotărâri de guvern care modifică Hotărârea Gu...
Autor: Maxim Macovei, Casa de Avocatură ”Efrim, Roşca şi Asociaţii” Una din teoriile economice răspândite, care deduce necesitatea existenței și organizării proces...
Orice contract încheiat între un agent economic şi consumator pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare și făr...

Top Știri

01 July, 2020
Începând cu 1 septembrie, unele categorii de angajați din sistemul bugetar vor beneficia de sporuri specifice, care vor fi incluse în partea variabilă a salariului lunar. Un proiect...
11 June, 2020
Organizarea și participarea la cursele ilegale de automobile va fi pedepsită penal în Republica Moldova. Guvernul a aprobat completarea Codului penal cu un articol special destinat desfășurării...
03 July, 2020
Judecătorii ar putea poartă răspundere materială proporțional gradului de vinovăție stabilit în acțiunea de regres a statului față de aceștia prin care se solicită restituirea despăgubirilor ach...
12 June, 2020
Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis solicitările a 15 magistrați de a fi promovați în funcție. În urma evaluării, toți judecătorii au fost admiși pentru a participa l...
09 July, 2020
Plenul Curții Constituționale au constatat, astăzi, că potrivit articolelor 134 alin. (1) și (2), 140 alin. (2) din Constituție, orice act al Curții Constituționale (hotărâre, aviz, decizie) pronunțat în legătură cu exercitarea unei competențe prevăzute expres în Constituție este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac. Decizia a fost emisă ca urmare a sesizării unor deputați. Curtea a reținut că textul ”hotărârile Curții Constituționale” din articolul 140 alin. (2) din Constituție nu distinge nici în funcție de tipurile actelor pe...

Partener

07 July, 2020
Ministerul Justiţiei a anunţat iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 847/2017  ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale" Potrivit instituției, prin proiectul actului normativ urmează să fie adus în concordanță prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 847/2017 cu cele ale Codului civil, Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială și cele ale Ordinului ministrului justiției nr. 329/2019 cu privire la registrele notaria...
02 July, 2020
Ministerul Finanțelor a anunțat creșterea numărului de beneficiari ai programului guvernamental ”Prima Casă”. Potrivit instituției, prin intermediul Programului au fost procurate până în prezent 4.450 locuințe, dintre care 40 în ultima săptămână. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,234 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,117 miliarde lei, arată datele instituției. Din 4.450 beneficiari, 3.116 sunt familii, iar 1.334 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani....
01 July, 2020
Publicația IFRL 1000 a desemnat cele mai bune firme de avocatură, la capitolul financiar și corporativ, din Moldova. IFLR 1000 este ghidul celor mai importante firme de avocatură din domeniul financiar și corporativ. Astfel, pe primul nivel s-au clasat următoarele firme de avocatură:  Gladei și Partenerii; Schoenherr Moldova; Turcan Cazac; Vernon David. Pe al doilea nivel au fost clasate:  ACI Partners; Efrim, Roșca și Asociații; PwC Legal. Pe al treilea nivel s-au clasat:  Cobzac și Partenerii; Popa și Asociații. Alte firme de avo...
30 June, 2020
Utilizarea semnăturii electronice în Republica Moldova ar putea deveni o metodă ”arhaică” de lucru. Asta pentru că autoritățile propun să fie utilizate noi metode de identificare electronică, fără servicii de intermediere. Un proiect în acest sens a fost transmis Guvernului. Documentul stabilește cadrul juridic pentru semnăturile electronice, care deja sunt utilizate în țara noastră, dar și permite introducerea unor noi mecanisme, precum: sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de distribuție electronică î...
09 July, 2020
Subiecți ai raporturilor de asigurare subvenţionată  a riscurilor de producţie în  agricultură ar putea deveni și băncile comerciale, dar și prestatorii de mărfuri și servicii (furnizori de produse de uz fitosanitar, furnizori de semințe, servicii agrotehnice șitransport). Modificarea legislativă se regăsește într-un proiect înregistrat la...
09 July, 2020
Plenul Curții Constituționale au constatat, astăzi, că potrivit articolelor 134 alin. (1) și (2), 140 alin. (2) din Constituție, orice act al Curții Constituționale (hotărâre, aviz, decizie) pronunțat în legătură cu exercitarea unei competențe prevăzute expres în Constituție este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac. Decizia a fos...
>
09 July, 2020
Poliția de Frontieră a atenționat că toți cei care își desfășoară activitățile de serviciu, lucrări agricole sau doresc să-și petreacă timpul liber în spațiile de agrement aflate în zonele de frontieră sunt obligați să dețină documente confirmative, să contacteze angajații din Sectoarele autorității de frontieră (https://bit.ly/2BVz6pU), să se inform...
09 July, 2020
Agenția Achiziții Publice a aprobat și a lansat un nou model de decizie a grupului de lucru responsabil de achiziții publice. Documentul este disponibil pe acest link. Totodată, autoritatea anunță că în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului/ofertanților s...
09 July, 2020
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct în litigiul dintre fostul președinte al CSJ, Ion Muruianu și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) cu privire la recalcularea pensiei magistratului. Decizia irevocabilă a fost pronunțată la 8 iulie, iar prin aceasta s-a menținut decizia Curții de Apel Bălți din 23 iulie 2019 prin care s-a respins apelul CNAS &...
>
09 July, 2020
Deputații vor dezbate în plenul Parlamentului modificările la peste 30 de articole din Codul Muncii. Raportul la proiectul respectiv de lege a fost aprobat de Comisia protecție socială, sănătate și familie. Modificările propuse se referă, în special, la asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă și de a compensa orele de muncă...
>
09 July, 2020
Noul Cod vamal a fost aprobat de Guvern. Documentul presupune comasarea într-un singur act normativ a 4 legi (actualul Cod vamal nr.1149/2000, Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997, Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice nr.1569/2002, Legea cu privire la aprobarea Nomenclaturii combi...
09 July, 2020
Statutul de persoană asigurată angajată în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală încetează în cazul suspendării contractului individual de muncă, fapt prevăzut în art. 6 alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998.  Excepție de la această prevedere sunt cazurile în...
>
09 July, 2020
Autoritățile intenționează să inițieze procedura de alegere a noului judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova. Acest lucru se impune urmare a scrisorii Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Wojciech Sawicki, cu privire la expirarea, la 2 decembrie 2021, a mandatului lui Valeriu Grițco, actual...
09 July, 2020
Un bărbat din Samoa a petrecut aproape cinci ani în plus în închisoare fiindcă nici el, nici autoritățile, nu și-au dat seama că trebuia eliberat. Sio Agafili, în vârstă de 45 de ani, ar fi trebuit eliberat în decembrie 2015 dar a rămas în închisoare până când un judecător a observat greșeala când bă...