Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 23.10.2020
EUR: 20.1673 MDL USD: 17.0468 MDL RON: 4.1385 MDL RUB: 0.2217 MDL Convertor Valutar

Analize și Sfaturi

Autor: Florin MIHAILOV, consultant superior, Secția Legislație, Direcția Juridică, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Ți s-a întâmplat  vreodată să incluzi radioul și deodată să auzi piesa ta preferată din anii nouăzeci, dar, spre uimirea ta, dup...
Autori: Silvia Grosu, Consultant Juridic Superior în Departamentul Juridic, PwC Moldova             Victor Baciu, Policy Officer, Coordonator al...
Autor: Ina Jimbei, lector universitar, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Context La data de 1 aprilie 2019, a intrat in vigoare Codul administrativ al R...

Top Știri

05 October, 2020
Agenții constatatori nu vor mai putea avea calitatea de martor pentru a certifica prin semnătură refuzul contravenienților de a semna procesul-verbal. Codul Contravențional urmează a fi modificat &...
13 October, 2020
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că, începând din data de 1 decembrie, nu va mai elibera informaţii/certificate pe suport de hârtie. Instituţiile solicitante pot...
25 September, 2020
După două decenii de monitorizare instituită de către Consiliul Birourilor ”Carte Verde” (CoB, Bruxelles), în raport cu Republica Moldova, implicit cu piața de asigurări autohtonă, A...
20 October, 2020
Judecătorii Curții de Apel Chișinău au anulat ieri, 19 octombrie, Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 13 decembrie 2019 prin care s-a instituit taxa de 100.000 de mii de lei pentru admi...
22 October, 2020
Ministerul Finanțelor a prognozat, pentru anul 2021, un plafon al cheltuielilor instanțelor de judecată egal cu 401,61 milioane lei. Prin urmare, se propune ca cheltuielile recurente să fie micșorate cu 24,98 milioane lei față de alocațile din anul 2020. Inclusiv cheltuielile de personal ar putea fi reduse cu 19,25 milioane lei. Datele sunt incluse într-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată recent. Potrivit documentului, peste 400,76 milioane lei urmează să fie acoperite din resurse generale, iar circa 850 mii lei, din venituri colectate. Estimările au fă...

Partener

19 October, 2020
Instanțele de judecată din țara noastră au încheiat, în perioada ianuarie – iunie, 90.572 cauze, cu peste 31 de mii dosare sau cu peste 34% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2019. Datele au fost publicate de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Potrivit datelor publicate, instanțele de prim nivel au emis, în total, 73.715 decizii, cu peste 25 mii mai puțin decât în prima jumătate a anului trecut. Judecătorii de la curțile de apel au soluționat 13.489 dosare, cu circa patru mii mai puțin decât în perioada...
16 October, 2020
Ministerul Justiției anunță că au început pregătirile pentru desemnarea candidatului din partea Republicii Moldova la funcția de judecător Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO). Mai exact, a fost organizată o ședință de lucru în vederea constituirii Comisiei care se va ocupa de selectarea candidatului.  Potrivit autorităților, în cadrul reuniunii, au fost discutate preponderent aspecte ce țin de constituirea Comisiei, modalitatea de selectare a membrilor comisiei și care instituții ale statului vor fi implicate. Totodată, au fost abordate anumite prevederi...
12 October, 2020
Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a emis recent o decizie de constatare a discriminării indirecte pe criteriile de dizabilitate (asociere), sex și grad de rudenie în realizarea dreptului la muncă. Actul a fost emis în urma unei plângeri adresate Consiliului de către o persoană care este asistent personal pentru fiul său cu grad sever de dizabilitate. Petiționara a sesizat Consiliul asupra faptului că asistenții personali, rude cu beneficiarul serviciului nu pot, efectiv, beneficia de dreptul la concediul anual de odihnă, așa c...
12 October, 2020
Reclamația este o declarație scrisă, susținută de documente probatoare, prin care un comerciant a comis sau este susceptibil să comită o încălcare a actelor normative care protejează interesele consumatorilor. Petiția trebuie să conțină următoarele elemente: numele și prenumele sau denumirea petiționarului; domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale; denumirea autorității publice; obiectul petiției și motivarea acesteia; semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar...
22 October, 2020
Grupul german Deutsche Telekom a anunţat că a testat cu succes staţii de bază pentru telefonia mobilă în stratosfera pământului, o inovaţie prin care speră că va putea oferi acoperire cu telefonie mobilă în zonele izolate care sunt greu de acoperit pentru reţelele terestre, scrie agerpres.ro. Deutsche Telekom şi partenerul său, start up-ul britani...
22 October, 2020
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari își reia activitatea și anunță organizarea și desfășurarea ședințelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2020, începând cu 24 noiembrie 2020, ora 09:00. Candidații care solicită atribuirea calității de expert judiciar, vor depune actele conform prevederilor pct.5 și pct.6 d...
>
22 October, 2020
Ministerul Finanțelor a prognozat, pentru anul 2021, un plafon al cheltuielilor instanțelor de judecată egal cu 401,61 milioane lei. Prin urmare, se propune ca cheltuielile recurente să fie micșorate cu 24,98 milioane lei față de alocațile din anul 2020. Inclusiv cheltuielile de personal ar putea fi reduse cu 19,25 milioane lei. Datele sunt incluse într-o hotăr&...
22 October, 2020
Cabinetul de miniștri nu susține inițiativa legislativă prin care se propune ca mijloacele financiare acumulate din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova să fie repartizate, în cuantum de 100%, către bugetele locale de nivelul întâi. Un aviz în acest sens a fost aprobat la ultima...
22 October, 2020
Acționarii Mobiasbanca – OTP Group S.A. sunt convocați la 27 noiembrie la Adunarea Generală Extraordinară, care va avea loc prin corespondență. Pe Ordinea de zi a Adunării au fost incluse patru subiecte: Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii. Aprobarea Statutului Băncii în redacție...
>
22 October, 2020
Casa Naţională de Asigurări Sociale(CNAS) atenţionează despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială. Persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord în domeniul securităţii sociale (Bulga...
>
22 October, 2020
Semnătura electronică ar putea fi legal încredințată prestatorilor de servicii în care titularul are încredere. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, recent, în Parlament. Documentul prevede că cheia privată va putea fi păstrată la prestatorul de servicii de certificare cu acordul titularului și utilizată de către...
22 October, 2020
Procurorii, care în ultimii 5 ani au fost sancționați disciplinar, vor putea fi propuși pentru decorare în condițiile Regulamentului cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii. Interdicția în acest sens, stabilită până acum, a fost anulată de judecătorii Curții de Apel Chișină...
>
22 October, 2020
Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19 a fost prelungit până la 30 noiembrie. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului. Astfel, se va menține achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrăt...
22 October, 2020
Practicienii dreptului din țara vecină ar putea primipermisiunea de a preda inclusiv la nivelul învățământului preuniversitar, potrvit unei propuneri legislative ce vizează modificarea legilor profesiei de avocat, notar, consilier juridic și executor judecătoresc. Inițiativa legislativă este înregistrată pentru dezbatere la Senat și face parte din...