În 2018, 140 de persoane fizice și juridice au fost sancționate pentru comiterea contravențiilor în domeniul comunicațiilor electronice. Sancțiunile au fost aplicate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa. Suma totală a amenzilor aplicate pentru aceste contravenții a constituit 1.272.000 lei, care au fost încasați la bugetul public național.

Din numărul total al contravenienților, 114 persoane juridice nu au respectat condițiile de autorizare generală a furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, fapt pentru care au fost sancționate cu amenzi de la 6.000 lei până la 12.000 lei, suma totală a amenzilor constituind 1.036.500 lei.

Totodată, 9 furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice au fost amendați pentru executarea lucrărilor în domeniul comunicațiilor electronice fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărârii judecătorești privind executarea acestor lucrări. Pentru comiterea acestor fapte, au fost aplicate amenzi de la 12.000 lei până la 15.000 lei, suma totală a amenzilor însumând 108.000 lei.

În alte opt cazuri au fost încălcate regulile de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice, în trei cazuri - utilizarea fără licență și fără permis tehnic a canalelor/ frecvențelor radio, în alte trei cazuri nu s-a respectat prescripția privind remedierea încălcării obligațiilor stabilite în condițiile de autorizare general. De asemenea, au fost constatate două cazuri de conectare neautorizată la rețelele de comunicații electronice și un caz de instalare și utilizare a stațiilor de radiocomunicații, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat și fără obținerea de la acesta a autorizației de utilizare. Pentru aceste încălcări, contravenienții au fost sancționați cu amenzi în sumă de 235.500 lei .

ANRCETI constată contravențiile în domeniile comunicațiilor electronic, comunicațiilor poștale și siguranței ocupaționale, și încheie procesele verbale corespunzătoare, examinează cauzele contravenționale și aplică sancțiunile prevăzute de Codul Contravențional.