Cu ocazia sărbătorii profesionale a juristului, care se sărbătorește astăzi, mai multe instituții au adresat mesaje de felicitare pentru profesioniștii din domeniu. Mai jos sunt mesajele postate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii.

Prim-ministrul Ion Chicu

Stimați lucrători din domeniul justiției, stimați judecători, procurori, avocați și notari,

Cu ocazia Zilei profesionale vă adresez cele mai sincere urări de bine și sănătate și vă doresc în continuare realizări remarcabile în munca nobilă pe care o desfășurați.

Cei mai buni reprezentanți ai comunității juridice din țară s-au evidențiat întotdeauna prin competență, etică profesională, responsabilitate, onestitatea și decență personală.

Este important ca juriștii să promoveze și să transmită buna experiență prin asigurarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, asigurarea unui stat de drept cu implicarea juriștilor profesioniști pentru a perfecționa legislația. Astfel, aplicând o justiție echitabilă, veți apăra interesele legitime ale societății, ale cetățenilor și veți proteja drepturile și libertățile lor constituționale, veți consolida statalitatea și combate corupția.

O societate democratică are nevoie de o justiție echitabilă, așa cum oricine are nevoie de ordine și dreptate. Acestea sunt în sarcina și expertiza Dvs. și țin de demnitatea și devotamentul profesional.

Cu ocazia Ziua lucrătorului justiției, țin să vă transmit un mesaj de mulțumire și recunoștință pentru activitatea pe care o desfășurați întru binele cetățenilor.

Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi

Sărbătoarea profesională a juristului constituie o oportunitate inedită de a Vă împărtăși cele mai distinse și sincere gânduri celor care sunteți implicați în prezentarea, susținerea și aplicarea sub autoritatea Justiției, a eleganței normei de drept, întru promovarea valorilor democratice și statului de drept.

Potențialul Dumneavoastră intelectual şi profesional este enorm, iar activitatea care Vă consacră este o vocație de modele atunci cînd participați la orice etapă la realizarea calitativă a actului de justiție, la reflectarea asupra identificării soluțiilor ce ar contribui la modernizarea și reformarea justiției.

Îmi exprim profunda recunoștință şi gratitudinea pentru eforturile depuse de către fiecare reprezentant al profesiei juridice în diverse domenii de activitate, fără de care o justiție echitabilă și corectă nu ar putea fi înfăptuită. 

Vă îndemn să Vă exercitați profesia cu multă dăruire, profesionalism și responsabilitate, să aveți puterea de a acționa întru asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și siguranței și încrederii în înfăptuirea calitativă a actului de justiție, iar finalitatea prestației Dumneavoastră de jurist întotdeauna să dea substanță principiilor Statului de Drept și Supremației Legii. 

Dragi juriști, Vă doresc pace, prosperitate, multă sănătate şi reușite frumoase pe plan personal, performanțe remarcabile în munca Dumneavoastră nobilă.

Președintele interimar al CSM, Luiza Gafton

Consiliul Superior al Magistraturii adresează sincere felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale ”Ziua Juristului”. Această zi are scopul de a marca rolul esențial și importanța fiecărei profesii juridice într-un stat de drept, fiind și un bun motiv pentru consolidarea relațiilor instituționale. 

Pe această care, exprimăm respectul și aprecierea pentru prestarea profesională a tuturor celor care prin activitatea zilnică contribuie la înfăptuirea actului de justiție, promovarea valorilor sociale supreme, legalității și echității sociale, care în pofida dificultăților, au rămas dedicați misiunii nobile a profesiei pe care au îmbrățișat-o, contribuind la dezideratul unei justiții echitabile și imparțiale.

În considerarea acestui eveniment, vă dorim tuturor profesioniștilor din sistemul justiției, răbdare și gândire lucidă în munca desfășurată în scopul asigurării ocrotirii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în aspirațiile înălțătoare să vă călăuzească activitatea spre succese remarcabile.