Astăzi, la Ministerul Justiției, va fi discutată Strategia de Dezvoltare a Sistemului Probațiunii pentru anii 2016-2020. Scopul documentului este de a contribui la dezvoltarea și eficientizarea activității sistemului probațiunii, pentru reafirmarea rolului acestuia în cadrul sistemului de înfăptuire a justiției. În urma adoptării și implementării Strategiei ar urma să fie dezvoltat sistemul de supraveghere a subiecților probațiunii. Și anume, se intenționează modificarea cadrului legal privind aplicarea monitorizării electronice, crearea unui Centrul de Monitorizare Electronică a persoanelor aflate în conflict cu legea penală, procurarea echipamentului necesar, instruirea consilierilor de probațiune privind utilizarea acestui echipament etc. Potrivit autorilor, metoda de supraveghere şi control a persoanelor condamnate ar eficientiza respectarea obligațiilor şi micșora riscul de recidivă prin monitorizarea electronică a persoanelor supuse probațiunii. De asemenea, în scopul de a preveni recidiva se propun noi forme de pedeapsă, alternative la detenţie, cum ar fi „sentinţa comunitară”. Acest tip de pedeapsă constă atât din ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, cât şi dintr-un număr de programe probaţionale. „Sentinţa comunitară” ar urma să reducă intervenţia în viaţa privată a persoanei condamnate, însă, în acelaşi timp, o va obliga să participe la programele probaţionale. Proiectul Strategiei vine cu soluții și pentru asigurarea executării hotărârilor judecătorești în care sunt dispuse eliberarea din funcţie a aleşilor locali sau a altor persoane care ocupă funcții cu statut special. În prezent, sunt dificultăți la executarea hotărârilor respective, cauzate de birocrația și lipsa de conlucrare între instituţiile responsabile de punere în executare a pedepsei date (Inspectoratul Național al Probaţiuii, Cancelaria de Stat şi Comisia Electorală Centrală etc.), precum şi a unui mecanism eficient prevăzut în procedura de executare. Totodată, Strategia de Dezvoltare a Sistemului Probațiunii prevede acțiuni de sprijinire a reintegrării sociale a grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenție specială, implementarea instrumentelor moderne de lucru în activitate orientate spre supraveghere şi reintegrare socială a persoanelor supuse probațiunii, dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile naționale și organizațiile internaționale, până în 2020, dar și promovarea serviciului de probațiune. Datele statistice arată că numărul beneficiarilor (condamnaţilor) aflaţi în supravegherea sistemului de probaţiune este în creştere continuă. Dacă în 2010 la evidență erau peste 13 mii de persoane, atunci în 2015 numărul acestora a depășit 18 mii.