Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, cu mici excepții. Noua lege prevede reducerea numărului de judecătorii, de la 44 la 15, începând cu 1 ianuarie 2017. Noile instanţe judecătoreşti vor fi create prin comasarea judecătoriilor existente, astfel încât în fiecare judecătorie să fie cel puțin 9 magistrați. În Chișinău, de exemplu, judecătoriile sectorului Centru, sectorului Buiucani, sectorului Râşcani, sectorului Botanica şi sectorului Ciocana vor fuziona prin contopire și vor forma o singură instanță de judecată. De asemenea, urmează să fie lichidată Judecătoria Comercială de Circumscripție și Judecătoria Militară, iar cauzele vor fi examinate de către judecătorii. Potrivit documentului, Guvernul va elabora, în termen de două luni, Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești. Magistrații vor activa din sediile vechi, până va avea loc contopirea sediilor – lucru care urmează să se întâmple până în 2027. Potrivit unui ghid elaborat în acest sens, noile clădiri urmează să aibă planificări tipizate, răspunzând tuturor cerinţelor moderne înaintate faţă de o instanţă judecătorească. Reorganizarea instanțelor de judecată face parte din acțiunile prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiției pentru 2011-2016.