Membrii Comisiilor de Licențiere, de Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților cad sub incidența Legii privind declararea averii și intereselor personale, iar acest lucru înseamnă că sunt obligați să-și declare veniturile și interesele. Legea, care a fost publicată în Monitorul Oficial acum o săptămână, prevede lista actualizată a subiecților declarării veniturilor. Din această listă fac parte persoanele cu funcție de demnitate publică, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică, membrii CEC, iar o noutate o constituie includerea în listă a „membriilor colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției”. Astfel, toți membrii acestor comisii urmează să depună anual declarațiile de avere și de interese, în care să fie trecute toate proprietățile deținute. Totodată, urmează să existe reguli stricte privind neadmiterea conflictelor de interese. Acesta a fost un subiect discutat aprins în cadrul Uniunii, întrucât mai mulți avocați s-au arătat  nemulțumiți de faptul că mai mulți membri ai comisiilor sunt rude, inclusiv de gradul I. Noua lege are prevederi mult mai stricte, în comparație cu cea de până acum și prevede că subiecții declarării veniturilor sunt inclusiv concubinul/concubina, iar definiția de „rude apropiate” include și gradul IV de rudenie.