În Moldova va funcționa, din 1 ianuarie anul viitor, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în achiziții publice. Aceasta va fi o autoritate publică autonomă, care va avea în componența sa șapte consilieri, un director general și directorul general adjunct, care vor avea statut de persoane cu funcții de demnitate publică. Independenți, dar numiți de Parlament Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară. Instituția își va planifica un buget propriu, care va fi aprobat de Parlament. Consilierii vor deține mandat pentru un termen de 5 ani cu posibilitatea de a avea două mandate consecutive. Aceștia vor fi numiți de către Parlament, cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe. Totuși, aceștia vor trece mai întâi printr-un concurs.  Cel puțin jumătate din consilieri trebuie să dețină diplomă de studii în drept. Ce salarii vor ridica angajații Agenției Directorul general va avea un salariu brut de 9.585 de lei. Vicedirectorul va ridica lunar 9.500 și, respectiv, 8,700 de lei lunar. Un inspector va ridica lunar, la fel, peste 8.775 de lei, iar un consilier va fi remunerat cu 8.100 lei. Cheltuielile anuale vor constitui aproximativ 3,2 milioane de lei. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Regulamentul de funcționare a Agenției urmează să fie aprobat de Parlament.