Comisia de selecție a reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și cel al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești a admis la concurs 7 persoane. Astfel, la funcția de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului au fost admiși: Goncear Ludmila, Macovețchi Carolina, Plotnic Olesea și Roșca Valentin. Toți candidații sunt profesori universitari la Drept. La funcția de reprezentant al societății civile au fost admiși: Chesari Svetlana, Nicolaescu Gheorghe și Vataman Dinu. Interviul va avea loc pe data de 18 noiembrie 2016. Precizăm că, Colegiul se constituie pe un termen de 4 ani şi este format din 9 membri:
  • trei executori judecătoreşti desemnaţi de Uniunea Executorilor Judecătorești;
  • trei reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Justiţiei;
  • un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
  • un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului, selectat prin concurs organizat de Ministerul Justiției;
  • un reprezentant al societăţii civile, selectat prin concurs organizat de Ministerul Justiției.
Membrul Colegiului poate să-şi exercite împuternicirile pe durata a cel mult un mandat. Colegiul examinează cazurile privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiţiei, a Consiliului Uniunii, a părţilor în procedura de executare, precum şi la solicitarea altor persoane.