Operatorii economici, care ocolesc sancțiunile administrative de limitare a participării la procedurile de achiziții publice, nu vor mai putea lua parte la acestea. Un regulament care conține aceste prevederi urmează să fie aprobat astăzi în ședință de Guvern. Agenția Achiziții Publice a constatat că majoritatea operatorilor economici care sunt incluși în Lista de interdicție, la scurt timp după includere, creează noi operatori economici prin intermediul cărora continuă să participe la procedurile de achiziție publică. Astfel, aceștia livrează în continuare produse necalitative sau nu-și onorează obligațiile contractuale. Potrivit autorilor, proiectul prevede interdicția de a participa la procedurile de achiziție atât a operatorilor economici incluși în lista de interdicție, cât și a operatorilor economici creați de aceiași fondatori sau care au sediul și datele de contact aceleași ca și ale operatorului economic inclus în Lista de interdicție. Un alt aspect ține de introducerea unor temeiuri noi de includere în listă, cum ar fi depunerea contestațiilor neîntemeiate la Agenția de Soluționare a Contestațiilor, doar cu scopul de a tergiversa procedura de achiziție. De asemenea, în regulament este specificat un nou temei de excludere din listă, şi anume anularea deciziei de includere printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Totodată, autorii susțin că acest document va asigura implementarea Proiectului „Guvern fără hârtie”. Astfel, Lista de interdicție a operatorilor economici va fi menținută doar în format electronic pe pagina oficială a Agenției Achiziții Publice www.tender.gov.md, și va fi accesibilă oricărei persoane interesate.