Conducătorii auto, care vor fi sancționați, vor putea achita amenzile la locul constatării contravenției. În schimb, aceștia vor primi chitanțe de la polițiștii de frontieră, care vor constata încălcarea. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie examinat la următoarea ședință a Cabinetului de miniștri. Mai exact, documentul prevede completarea Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special, și anume cu „Forumular de document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor Interne: chitanța de încasare a amenzii la locul constatării contravenției”. De asemenea, va fi completată și Instrucțiunea privind evidența, păstrarea și utilizarea acestor formulare. Astfel, se menționează că polițistul de frontieră va completa și va elibera chitanța de încasare a amenzii doar în cazul când șoferul își va recunoaște vina și va accepta să plătească amenda contra chitanță. Amenda nu va putea fi achitată pe loc dacă contravenientul va fi minor. Chitanța se va întocmi în două exemplare, dintre care unul va rămâne la agentul constatator, iar al doilea se va înmâna șoferului. Potrivit autorilor, proiectul are drept scop crearea bazei juridice pentru încasarea amenzii la locul constatării contravenției. De asemenea, în cazul atragerii la răspundere contravențională sub formă de amendă a străinilor, se va micșora considerabil numărul deciziilor neexecutate a agenților constataori privind aplicarea acestor sancțiuni. Or, deseori, executorii judecătorești restituie deciziile neexecutate, fără să încaseze sumele aplicate la bugetul de stat. Implementarea mecanismului de încasare a amenzilor va garanta nu respectarea drepturilor persoanei ce a comis o contravenție, de a achita în mod simplificat amenda respectivă, dar va spori și veniturile bugetului de stat. Ministerul Afacerilor Interne, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, urmează să aprobe Regulamentul privind mecanismul de colectare, gestionare și termenul de virare a amenzilor încasate la locul constatării contravenției la bugetul de stat.