Legea cu privire la regulile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc,  prevede că organizator al jocurilor de noroc poate fi doar o persoană juridică rezidentă a Republicii Moldova, iar mărimea capitalului statutar al entității trebuie să fie egală sau mai mare de 5 milioane de lei la data eliberării licenței. Totodată, cel puțin 70% din capitalul social trebuie să fie format din mijloace bănești. Banii nu pot proveni din surse bugetare, credite sau gaj. De asemenea, nu se admite formarea capitalului statutar din mijloace bănești a căror proveniență nu poate fi demonstrată. Organizatorul jocurilor de noroc trebuie să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani fie pe teritoriul Republicii Moldova sau al Uniunii Europene. De asemenea, conducătorul și contabilul nu trebuie să aibă antecedente penale. Licența de activitate se acordă pe un termen de 5 ani cu posibilitatea de prelungire. Taxa de activitate se va achita anual și constituie 600.000 lei pentru fiecare masă de joc pentru întreținerea cazinoului și 130.000 pentru fiecare sistem de exploatare a meselor de ruletă. Licența va putea fi suspendată dacă vor fi admise în sălile de joc persoane cu vârsta mai mica de 21 de ani, dacă procentul de câștig va fi mai mic de 70% din valoarea mizelor acceptate sau va fi afișată publicitate. De asemenea, licența va putea fi retrasă pentru alte încălcări financiare. Potrivit documentului, sălile de joc trebuie să fie asigurate cu calculatoare care să confirme suma mijloacelor depuse și câștigurile acordate. Acestea trebuie să asigure conectarea la sistemul on-line monitoring. Este interzisă modificarea sistemelor informaționale instalate de producător. Importul mijloacelor de joc poate fi făcut doar de titularii sau solicitanții de licență în domeniul jocurilor de noroc sau de către producătorii și importatorii oficiali. În Lege se mai precizează că localurile de joc nu pot fi amplasate în clădirile instituțiilor de învățământ, a celor religioase, de cultură, spitale, instituții de stat sau centre de creație pentru copii. De asemenea, sălile de joc sunt interzise în blocurile de locuit, în trecerile subterane, în stațiile de așteptare a transportului public, în gări și piețe, precum și în rază a 200 de metri de la cele enumerate. Legea mai reglementează, de asemenea, organizarea și desfășurarea loteriilor. Conform legii, „Loteria Naţională a Moldovei” care, în prezent, are monopol doar la organizarea şi desfăşurarea de loterii naţionale pe întreg teritoriul ţării, va deţine şi dreptul exclusiv de a gestiona toate activităţile de jocuri de noroc, cu excepţia cazinourilor.