Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor fi reprezentate, în Guvern, de un Consiliu Consulativ, care va înainta recomandări pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Un proiect de hotărâre, în acest sens, va fi aprobat la ședința Cabinetului de miniștri de miercuri. Înființarea noii structuri este prevăzută în Legea privind întreprinderile mici și mijlocii, care a intrat în vigoare din luna decembrie a anului trecut. Consiliul va activa pe lângă Ministerul Economiei și va fi format din minim 29 de persoane, reprezentanți ai ministerelor Economiei, Finanțelor, Agriculturii și Dezvoltării Regionale, dar și membrii de asociații. Structura va avea un președinte, un vicepreședinte, secretar și membri. Cei din urmă vor fi numiți pe un termen de cinci ani. Consiliul va servi drept o platform de dialog între angajatori și agențiile guvernamentale, pentru a oferi posibilitate antreprenorilor să participe la îmbunătățirea legislației din domeniu. Potrivit datelor statistice, peste 97 la sută din totalul întreprinderilor din Republica Moldova se încadrează în sectorul IMM-urilor, iar numărul persoanelor care activează constituie peste 50 la sută din numărul total de angajați.