Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei(INJ) anunţă demararea procedurii de înscriere la examen pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă. La examen se pot înscrie, persoanele incluse în hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii(CSM) și, respectiv, a Consiliului Superior al Procurorilor(CSP), privind remiterea materialelor solicitanţilor pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a INJ. Pentru a fi înscriși, candidații trebuie să depună personal, la secretarul Comisiei, o cerere de participare la examen. La aceasta trebuie să anexeze copiile carnetului de muncă și a hotărârii CSM sau, după caz, a CSP. În anunț se menționează că lista participanţilor la examen va fi afişată pe panoul informativ din sediul Institutului şi publicată pe paginile web ale INJ, CSM, CSP cel târziu, cu trei zile înainte de data examenului. Potrivit Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, modul de organizare şi desfășurare a examenului, pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, se stabilește printr-un regulament aprobat de Consiliu. În lege se mai precizează că data, locul, modul de desfășurare a examenului de absolvire se comunică pe paginile web oficiale ale INJ, CSM şi CSP. Probele examenului de absolvire şi disciplinele pentru acestea sînt stabilite de Consiliu. Acestea sunt înregistrate  audio și video. Totodată, rezultatele probelor examenului de absolvire sunt făcute publice cel târziu în 24 de ore de la încheierea fiecărei probe şi pot fi contestate. După validarea rezultatelor examenului, persoanelor care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă li se eliberează un certificat ce atestă susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire, în care se indică anul de susţinere şi media generală obţinută. Rezultatele examenului sunt valabile pe o perioadă de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă urmează să susţină un nou examen în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire.