Pensiile stabilite și neîncasate la timp se vor achita retroactiv din data suspendării, indiferent de perioada pentru care nu au fost încasate. În prezent, Regulamentul prevede că plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării. Potrivit unor modificări în Regulamentul privind modul de plată a pensiilor, stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat și alocațiilor sociale de stat, plata pensiei stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă se suspendă începând cu ziua următoare celei în care persoana a fost angajată în funcţia care a dat dreptul la stabilirea accestui tip de pensie. De asemenea, unele categorii de angajați din instituțiile de cultură și artă naționale de stat și municipale vor beneficia de pensie doar după încetarea activității în funcția respectivă. Totodată, ar putea fi făcute unele modificări și la capitolul pensiei de urmaș. Astfel, neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii, după împlinirea vârstei de 18 ani, servește temei pentru încetarea plății pensiei, începând cu luna următoare. Reluarea plății acesteia se va face din data încetării plății, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii. Documentul mai prevede că plata pensiei de urmaș se suspendă și în cazul acordării concediului academic. Același proiect mai prevede și faptul că pentru a beneficia de acordarea serviciului social „Asistență personală”, persoana urmează să confirme faptul că nu beneficiază de alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere. O altă modificare este propusă în Regulamentul de stabilire și plată a pensiilor funcționarilor publici. Astfel, funcționarii, care la 1 ianuarie 2017 au realizat stagiul de cotizare de 33 de ani bărbați și 30 de ani femei, și de cel puțin 15 ani în serviciul public, vor beneficia de pensie conform prevederilor care au fost în vigoare până la începutul acestui an. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de Guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.