Modificările operate la Legea cu privire la plata pentru poluarea mediului nu sunt agreate de oamenii de afaceri. Aceștia solicită o revizuire minuțioasă a cotelor taxei pentru ambalaj și diminuarea considerabilă a acestora, în special în cazul mărfurilor asupra cărora urmează a fi aplicat principiul răspunderii extinse a producătorului. Mediul de afaceri mai solicită revenirea la normativul de plată diferențiat pentru mărfurile enumerate la Anexa 8. Aceștia susțin că este ambiguu raționamentul de modificare a formulei de calcul a taxei pentru poluare mediului și stabilirea drept cuantum din valoarea vamală, și nu din valoarea facturată a mărfii. Aceștia mai cer detalierea grilei de determinare a taxei pentru ambalaj și diminuarea substanțială a cotei taxei pentru ambalaj. Potrivit lor, în comparație cu România, în țara noastră taxa pentru ambalaj este dublă. Totodată, oamenii de afaceri mai consideră că medicamentele, dispozitivele medicale și produsele social importante, trebuie să fie scutite de la plata taxei pentru ambalaj. Agenții economici mai cer introducerea unui moratoriu pe o perioadă determinată asupra sancțiunilor pentru declararea incompletă și neplată a taxei pentru ambalaj. Într-o scrisoare adresată ministrului fFinanțelor și ministrului eEconomiei, directorul executiv al Camerei de Comerț Americană din Moldova, Mila Malairău, mai precizează că agenții economici au nevoie de acordarea suportului metodologic pe parcursul perioadei de aplicare a prevederilor actuale, pe următoarele segmente:
  • autoidentificarea drept subiecți ai taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului ai impunerii cu taxa vizată în respectiva adresare;
  • determinarea mărfurilor a căror ambalaj este obiectul impunerii cu taxa precitată;
  • determinarea volumului ambalajelor, în cazurile în care acesta nu este indicat;
  • aplicarea taxei pentru ambalaj în cazurile în care produsele sunt împachetate cu ambalaje multiple atât din punct de vedere a compoziției, cât și ierarhic (primar, secundar, terțiar);
  • aplicarea ”taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului” atât pentru produsele incluse în anexa 8, cât și pentru ambalajul acestora;
  • aplicarea taxei de ambalaj la coletele poștale, în cazurile în care acestea sunt din carton neondulat.
Amintim că, de la începutul acestui an, taxa pentru poluarea mediului este administrată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Astfel, de la 1 ianuarie 2017, agenții economici, plătitori ai taxei ecologice, au posibilitatea să beneficieze de un răgaz de timp la achitare. Termenul de plată a fost modificat până la data de 25 a lunii următoare după luna gestionară, față de data importului cum era prevăzut anterior. Totodată, este necesar de reținut: odată cu transmiterea taxei ecologice în administrarea Fiscului, plătitorii au obligația de a prezenta SFS declarațiile corespunzătoare, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.