Confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a următoarelor bunurilor:
  • utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;
  • rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
  • date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
  • deţinute contrar dispoziţiilor legale;
  • convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;
  • care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. De asemenea, dacă bunurile obținute din infracțiuni şi veniturile de la acestea au fost comasate cu cele dobândite legal, se confiscă partea obținută ilegal sau contravaloarea acestora. Dacă bunurile folosite și destinate săvârșirii unei ilegalități, sau cele rezultate din infracțiuni, inclusiv veniturile din valorificarea acestora aparțin sau fost transferate unei persoane, fără ca aceasta să știe scopul și originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală. Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă, se precizează în Codul penal.