Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău, de pe lângă Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham), a fost lansată oficial la 1 martie. La evenimentul de lansare au fost prezenți ambasadorii UE și SUA, Pirkka Tapiola și James Pettit. Din Comitetul de Conducere al Curții de Arbitraj fac parte: președintele Roger Gladei, vicepreședintele Octavian Cazac și membrii Vladimir Iurkovski, Marin Chicu și Charles Vernon. Într-un interviu pentru BizLaw, președintele Curții, avocatul Roger Gladei, explică de ce a fost necesară încă o instanță de arbitraj, cum va funcționa aceasta, dar și criteriile de selecție a arbitrilor. 

BizLaw: Are vreo semnificație data de 1 martie sau de ce anume în această zi ați decis să lansați oficial Curtea de Arbitraj Comercial?

Roger Gladei: Nu a fost în plan să ne lansăm anume pe 1 martie. Totuși, cred că este semnificativă această dată, în care venirea primăverii trece de la viitor la prezent. 16939156_1342307165850031_1039166641413389852_nBizLaw: De ce a fost necesar de lansat o nouă Curte de Arbitraj Comercial, dacă avem aproape 30? Roger Gladei: Pentru că asta este tendința internațională, dar și necesitatea locală, să avem mecanisme alternative de soluționare a disputelor, mă refer aici la arbitraj și mediere în primul rând. Pentru că oamenii, de afaceri și nu doar, vor o justiție nu doar corectă, dar și la timp. Nu în ultimul rând, pentru că am acumulat foarte multă experiență în aplicarea legislației comerciale și vrem s-o punem la dispoziția celor care au poate cel mai mult nevoie de ea, părților care nu se mai pot înțelege fără un terț mai grizonant, un arbitru. BizLaw: De ce anume pe lângă Camera de Comerț Americană din Moldova? Roger Gladei: Cu 110 companii membre, venind din 33 de industrii, AmCham este de departe cea mai reprezentativă asociație profesională din țară. Noi, cei din Consiliul de directori ai AmCham, am primit un mandat clar de la membri pentru acest proiect, a cărui menire este nu doar să contribuie la soluționarea corectă și rapidă a disputelor comerciale, dar și să sporească atractivitatea investițională a țării. Nu este un secret că calitatea justiției și protecția proprietății sunt factori importanți evaluați de un potențial investitor, atunci când ia decizia să investească sau nu în Republica Moldova. BizLaw: Prin ce se diferențiază Curtea de Arbitraj de pe lângă AmCham de cea de pe lângă Camera de Comerț și Industrie, de exemplu? Roger Gladei: Nu ne-am propus să facem concurență între curți, dimpotrivă, cred că putem contribui împreună la promovarea mecanismelor alternative de soluționare a disputelor. De fapt, acest scop, de dezvoltare a mecanismelor alternative, se regăsește și în actuala Strategie de reformă a sectorului justiției, adoptată de stat. Mai mult, statul a promis, în aceeași strategie (mai bine zis în planul de acțiuni pentru implementarea acesteia) să reformeze și legislația aplicabilă, astfel încât mecanismele alternative să fie mai accesibile și mai rezultative. 17021663_10154412686831724_5647615453236141423_n BizLaw: Înainte de a vă întreba cum va funcționa Curtea, explicați-ne, vă rog, ce este arbitrajul comercial? Roger Gladei: După cum s-a exprimat domnul Ambasador Pettit, în cadrul lansării Curții de Arbitraj, este un mecanism în care nu există câștigători și perdanți, există în schimb două părți mulțămite că au depășit o dispută, un conflict. Acesta este rostul arbitrajului comercial, să ajute părțile să treacă peste o dispută, o dificultate, să o soluționeze cu cele mai mici pierderi, atât economice, cât și de reputație profesională.
Or, viața nu se termină dacă ai un litigiu, chiar și de proporții, iar riscul de reputație la care ești expus atunci când mergi într-o judecată de stat, în care totul este public, atât ședințele cât și hotărârile, te face să-ți pui întrebarea dacă nu cumva este mai bine să mergi într-un for privat.
BizLaw: Care sunt avantajele arbitrajului comercial? Roger Gladei: Le putem suma pornind de la acronimul Curții noastre, CACIC: competență, autonomie, cost eficient, independență, confidențialitate. Competență înseamnă că arbitrajul are toate atributele pentru a examina și soluționa litigii: reguli de procedură, arbitri, obligația judecăților de stat de a-și declina competența, atunci când părțile au prevăzut clauza arbitrală, dar și obligația de face pasibilă de executare silită o hotărâre arbitrală, bineînțeles una emisă cu respectarea legii. Subliniez, temeiurile de refuz în eliberarea titlului executoriu în baza hotărârii arbitrale sunt exhaustiv stabilite de lege, fapt ce acordă certitudine și finalitate procedurii arbitrale. Autonomia presupune dreptul părților în dispută să stabilească ei însăși mod de examinare a litigiului: regulile de procedură (inclusiv în baza regulilor proprii), arbitrii (nu neapărat de pe lista Curții), limba, locul ședințelor etc. Eficiență a costurilor înseamnă că randamentul procedurii arbitrale este unul ridicat, adică cu un efort destul de redus se poate obține un efect dorit foarte bun. BizLaw: Câți arbitri vor fi și cum au fost selectați? Ce criterii stau la baza selecției acestora? Roger Gladei: Într-adevăr, omul sfințește locul, chiar dacă nu sunt sigur că acest proverb se potrivește întocmai arbitrilor, care volens-nolens sunt chemați să stingă conflicte. Am pus accent pe criterii de eligibilitate care ne-ar asigura selectarea unor profesioniști de calibru și de încredere. Deci, nu ne-am oprit la criteriul experienței profesionale, credem că este nu mai puțin importantă integritatea personală. Cred ca asta este miza cea mare, să putem pune la dispoziția părților în litigiu o listă de arbitri, din care negreșit ar putea alege pe cineva în care să aibă încredere. Primele rezultate sunt foarte promițătoare în acest sens. Deja avem o listă inițială populată cu profesioniști notorii, atât în țară cât și peste hotare, cu experiență de arbitrare în alte foruri naționale, dar și în cele mai respectate centre internaționale de arbitraj (Viena, Londra, Berlin, Dubai) sau din țările învecinate (România și Ucraina). BizLaw: Cum se măsoară ”reputația ireproșabilă” a unui arbitru? Roger Gladei: Da, reputația prin definiție este o părere, așa că mult contează cine se dă cu părerea. Avem toleranță zero față de acte de corupție și altele similare, nu acceptăm persoane care au făcut compromisuri cu valorile proprii și sociale, analizăm și verificăm datele prezentate de candidați sau obținute din surse publice. Este cel mai complicat test, bineînțeles, or reputația nu se măsoară în puncte sau grade. BizLaw: Cine se poate adresa la Curtea de Arbitraj Comercial? Roger Gladei: Orice persoană fizică sau juridică care a prevăzut, în contract sau act unilateral, clauza arbitrală. Această clauză poate fi inserată în contract atât la încheierea lui, cât și prin act adițional sau poate fi agreată separat de contract. Cu excepția unei categorii înguste de litigii (din dreptul familiei, legate de locuințe sau cu privire la drepturi nepatrimoniale), oricare alte litigii pot fi deferite arbitrajului.
Legea națională expres stabilește că apelarea la arbitraj este o expresie a accesului liber la justiție, iar hotărârea arbitrală are efectele unei hotărâri judecătorești definitive.
BizLaw: Care vor fi taxele arbitrale? Roger Gladei: Costurile de arbitrare în CACIC sunt mai reduse decât cele din curțile similare din alte capitale europene, cel puțin așa va fi în prima perioadă. Ținem cont de faptul că întreprinzătorii, dar și alți potențiali litiganți, sunt sensibili la costuri, așa sunt timpurile. Știm însă din experiență proprie că, dincolo de costuri, este evaluată perspectiva soluționării corecte și la timp a disputei, de către un arbitru sau un complet de arbitri imparțiali și independenți. În plus, cheltuielile arbitrale achitate, inclusiv onorariile reprezentanților, vor putea fi recuperate de la partea cealaltă, iar în caz de încetare a litigiului până la emiterea hotărârii, o parte din sumele plătite se restituie. 16864877_1342307329183348_5921711482281646398_nBizLaw: Din câte cunosc, și în România este o Curte asemănătoare. Ați discutat cu colegii de acolo? V-ați inspirat de la ei, mă refer la modul în care va funcționa Curtea de Arbitraj? Roger Gladei: Da, am comunicat cu diferite foruri arbitrale, în special din Europa.  Mai mult, avem deja stabilite relații de cooperare cu mai multe centre de arbitraj internațional, iar participarea la evenimentul de lansare a reprezentantului Institutului German de Arbitraj (DIS), cel mai cunoscut for arbitral din Germania, este o dovadă a faptului că suntem acceptați cu drag în familia instituțiilor arbitrale europene, dacă e să-l citez (sper că fidel) pe domnul Ambasador Tapiola, prezent și el cu un mesaj de salut la evenimentul de lansare a Curții. BizLaw: Care sunt obiectivele Curții de Arbitraj pentru următorii ani? Roger Gladei: În primul rând, să asigurăm calitatea proceselor de arbitraj administrate de Curte, inclusiv prin crearea condițiilor de funcționare a tribunalelor arbitrale, dar și prin ajutor atunci când apar dificultăți (ex. numirea arbitrilor). În al doilea rând, să creăm condiții pentru includerea în aria arbitrajului comercial, dincolo de domeniile tradiționale (vânzare și distribuție internațională, construcții, transport, energetică, recuperarea datoriilor financiare) a unui spectru cât mai larg de litigii, inclusiv de dreptul muncii, corporativ, piață de capital. Nu în ultimul rând, să contribuim la reformarea cadrului legislativ național în domeniu, realizând în acest fel în mod natural o sinergie a efortului privat cu cel public. Vă mulțumesc pentru interviu!