Băncile licențiate din Republica Moldova, emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată nebancari vor avea parte de facilități în procesul de raportare și analiză a datelor a activităților/serviciilor presatate conform licențelor eliberate. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare și completare a Intrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, supus consultărilor de către Banca Națională a Moldovei. Propunerea este ca rapoartele rapoartele ORD 5.1 - carduri de plată personalizate, ORD 5.2 - carduri de plată preplătite și ORD 5.3  - carduri de plată personificate, să fie comasate într-un singur raport - ORD 5.1 -  carduri de plată. De asemenea, se ajustează forma și conținutul raportului ORD 5.5 - utilizarea transferului de credit. Necesitatea modificării și completării Instrucțiunii este determinată, în principal, de introducerea unor noi cerințe față de emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată nebancari privind raportarea activităților/serviciilor prestate conform licențelor eliberate. Astfel, vor fi create condiții pentru monitorizarea evoluțiilor pieței prestatorilor de servicii de plată nebancari.