Competențele ce țin de elaborarea politicilor în domeniul retribuirii muncii nu vor mai fi la Ministerul Muncii. Acestea vor trece în subordinea Ministerului Finanțelor. Un proiect de modificare în acest sens a fost elaborat de Ministerul Finanțelor. Documentul are drept scop repartizarea optimă și eficientă a competențelor între ministere, pentru a asigura promovarea unei politici salariale coerente, coordonată cu cadrul de resurse și aliniată la procesul bugetar. Odată cu aprobarea documentului, efectivul limită al Direcției politici salariale de la Ministerul Muncii va fi redus și, respectiv, va fi majorat numărul angajaților la Ministerul Finanțelor. Proiectul propune continuarea activității angajaților de la Ministerul Muncii la Ministerul Finanțelor.