Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” În funcție de cum ”joacă” temperatura în termometre, ne zboară gândul la vacanță. Că e + sau - , ba vrem munte și zăpădă, ba soare și mare, or pur și simplu hoinăreală prin orașe străine. Iar dacă poftele de vacanță se mai și încadrează în limita bugetului de care dispunem, tot ce avem nevoie este ”magica” permisiune a șefilor. Ei bine, ce trebuie să cunoașteți despre concediul de odihnă? Citând Codul muncii, fiecare salariat are dreptul (și trebuie chiar) să beneficieze de concediu anual de odihnă, pe care angajatorul este obligat să-l ofere. Mai mult, concediul de odihnă este un drept garantat fiecărui salariat și nu poate fi limitat, cesionat or la care să se renunțe. Potrivit legii, durata minimă a concediului de odihnă anual plătit are o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Angajatorii sunt obligați să ofere această perioadă minimă de odihnă, însă pot decide să acorde mai multe zile libere. Mai exact, durata efectivă a concediului se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile. Astfel, se poate decide acordarea a peste 28 de zile de concediu, fie din iniţiativa angajatorului, fie în urma negocierilor cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor. Excepție de la regula celor 28 de zile o fac salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţământ, ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.), prin lege organică, se poate stabili o altă durată a concediului de odihnă anual (calculată în zile calendaristice). Codul muncii (art. 121) mai prevede și un concediu de odihnă suplimentar, de minimum patru zile calendaristice, pentru anumite categorii de salariaţi. Este vorba despre persoanele care lucrează în condiţii vătămătoare, persoanele cu dizabilităţi de vedere severe şi tinerii în vârstă de până la 18 ani. După un simplu calcul matematic, aceștia ar avea un minim de 32 de zile calendaristice de concediul plătit. Important: Zilele libere ce nu se includ în concediul de odihnă Sărbătorile legale nelucrătoare şi zilele libere plătite stabilite prin contractul de muncă aplicabil nu se includ în durata concediului de odihnă anual. Pe cale de consecință, angajații beneficiază de 13 zile libere legale nelucrătoare anual, prevăzute exclusiv în Codul muncii (art. 111: Crăciun, Paște, Revelion etc.). Acestea sunt suplimentare la minimul de 28 de zile de concediu de odihnă. Adică, dacă una dintre aceste sărbători cade exact în perioada în care aveți concediu de odihnă, acea zi nu se va număra și concediul se va prelungi cu o zi. E bine să știm! Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amână pe perioada convenită, prin acordul scris al părţilor, sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Cum se acordă concediul anual de odihnă ? Este bine să țineți cont - concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:
  • femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
  • salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
  • altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.
Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, numai cu acordul angajatorului, or la înțelegerea ambelor părți. Totodată, dacă ați fost transferat dintr-o unitate în alta, puteți beneficia de concediu şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer. Drept regulă generală, concediul de odihnă anual se acordă în baza unei cereri scrise a salariatului. Este, totuși, o nuanță pe care trebuie să o respectați – programarea concediilor. Angajatorul programează graficul de concedii de comun acord cu salariații, ținând cont de doleanțele acestora. Absolut imperativ,  vă puteți cere concediul de odihnă integral sau divizat în părți, cu condiția că una din părți va avea o durată de cel puțin 14 zile calendaristice. Ulterior, după ce ați agreat detaliile cu angajatorul, veți putea pleca în concediu în temeiul ordinului emis de angajator, unde se indică expres perioada pentru care veți fi plecat în concediu. O altă parte frumoasă a concediului de odihnă - indemnizația! Salariatul este plătit și în timpul concediul de odihnă. Astfel, acesta are dreptul la o indemnizație care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă. Modul de calculare a indemnizaţiei de concediu este stabilit de Guvern. Indemnizaţia se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. În caz de deces al salariatului, indemnizaţia ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile nefolosite, se plăteşte integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora – altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Este posibilă compensarea concediilor de odihnă nefolosite? Salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite, în caz de suspendare or încetare a contractului individual de muncă. Mai mult, puteți folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite. Atât timp cât contractului individual de muncă este valabil, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte de către salariat, în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor. Este posibil să vă fie întrerupt concediul de odihnă? Deși concediul este garantat prin lege, acesta poate fi întrerupt, în anumite condiții, în baza unui ordin emis de angajator. Așadar, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual numai cu acordul acestuia și numai pentru pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa lui în unitate. În acest caz, nu veți restitui indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite. Concediul ”din cont propriu” Din motive familiale şi oricare alte motive întemeiate, puteți solicita angajatorului, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de până la 120 de zile calendaristice. Totodată, părinții care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi, care au un copil de aceeaşi vârstă, li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Din nou, aceste concedii nu se includ în concediul de odihnă anual. Acum, că sunteți informat și înarmat juridic, savurați vacanța pe care o meritați!