Curs de instruire pentru traducători axat pe aspecte din domeniul juridic. Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova), în parteneriat cu Uniunea Traducătorilor Autorizaţi (UTA), organizează Şcoala Traducătorului Profesionist, în perioada 15-20 mai. Doritorii de a participa la curs trebuie, însă, să achite o taxă în valoare de 750 lei. Asta în condițiile în care un traducător în instanță este remunerat cu un salariu lunar de aproximativ 1.500 lei. Potrivit anunțului, membrii ATP şi UTA vor beneficia de o reducere de 50% din preţul cursului. Instruirea va fi realizată de către traducători din cadrul ATP Moldova şi UTA, precum şi de lectori invitaţi pentru o serie de subiecte conexe meseriei de traducător. Se vor utiliza mostre de documente juridice, documente notariale, scrisori de solicitare a documentelor, imprimări ale unor alocuţiuni din sala de judecată, dar şi liste cu fraze uzuale din domeniu. Temele incluse în cursul de instruire:
  • Exemple şi sfaturi practice din experienţa unor traducători experimentaţi de pe piaţa traducerilor din Republica Moldova;
  • Dificultăţi şi factori importanţi în traducerea consecutivă;
  • Particularităţi ale traducerii verbale (consecutive) şi scrise în instituţiile de drept;
  • Formularea logică a traducerii locuţiunilor participanţilor la actul de justiţie;
  • Claritatea şi expresivitatea în vorbire;
  • Aspecte psihologice si controlul stresului în traducerea verbală;
  • Cazuri dificile şi aspecte practice în traducerea verbală, in comunicarea cu forţele de ordine, în penitenciare, săli de judecată, centre de detenţie pentru refugiaţi, centre de triere a copiilor fără adăpost şi a celor cu nevoi speciale;
  • Aspecte de etică profesională şi principii de confidenţialitate.
La prelegeri pot participa specialiştii care practică traducerea şi interpretarea în general, precum şi persoanele specializate în traduceri pe subiecte juridice. De asemenea, sunt invitaţi studenţii facultăţilor de limbi străine şi persoanele pasionate de traducere, care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile în domeniu. Cursul de instruire se va desfășura în perioada 15-20 mai. Data limită pentru înscriere este 12 mai. Sunt disponibile doar 22 de locuri.