Curtea Constituțională va examina, în ședința de mâine, o sesizare depusă de Curtea Supremă de Justiție. Plenul CSJ s-a adresat la Curte pentru a verifica constituționalitatea articolului 101 aliniat (1) din Legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. Articolul prevede că salariile de funcție ale judecătorilor și procurorilor stabilite se reexaminează anual de la data de 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național. CSJ consideră că prin adoptarea acestui articol sunt încălcate mai multe principii fundamentale, interpretate atât de Curtea Constituțională, cât și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, CSJ este de părere că modificările, care au intrat în vigoare la începutul acestui an, contravin Constituției. În sesizare se menționează că până la începutul acestui an, salariul de funcție al judecătorilor se stabilea în funcție de nivelul instanței judecătorești, la care aceștia își desfășurau activitatea, și de vechimea lor în muncă. Acesta era raportat la salariu mediu pe economie, realizat în anul precedent celui de gestiune, cu condiția compensării acestuia pentru judecătorii aflați în funcție la data intrării în vigoare a legii, în cazul în care salariul mediu pe economie prognozat pentru anul curent de Guvern era mai mare. Începând cu 1 ianuarie 2017, legislatorul a prevăzut că salariile de funcție ale judecătorilor și procurorilor, stabilite prin raportare la salariul mediu pe economie, realizat în anul precedent celui de gestiune, se reexaminează anual de la data de 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național. În sesizare se mai spune că este de remarcat stabilirea unei marje de discreții în acest articol, care permite derogarea de la condiția compensării salariilor judecătorilor, în cazul în care alocațiile prevăzute în buget nu sunt suficiente.