Șomerii înregistrați la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și care fac parte din cadrul familiilor care beneficiază de ajutor social, ar putea fi obligați să presteze, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar. În caz contrar, aceștia nu vor mai primi banii. Un proiect care prevede modificarea și completarea Legii cu privire la ajutorul social a fost prezentat pentru consultări publice. Potrivit amendamentelor propuse, vor face excepție familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la 30% din valoarea venitului lunar minim garantat sau în cazul în care șomerul este în incapacitate temporară de muncă, potrivit certificatului eliberat de către medicul de familie sau, după caz, concluzia consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice. Conform proiectului, orele de prestare a activităților de interes comunitar se vor calcula proporțional cuantumului ajutorului social de care beneficiază familia. Asistații social nu vor munci însă mai mult de 40 de ore pe lună. Modalitatea de organizare, tipul lucrărilor, calcularea numărului de ore, evidența și controlul activităților de interes comunitar vor fi stabilite de către Guvern. Pentru îndeplinirea activităților de interes comunitar primarul, viceprimarul sau pretorul va avea următoarele responsabilități:
  • să întocmească anual un plan de acțiuni de interes comunitar;
  • să țină evidența persoanelor care efectuează aceste activități și a orelor prestate;
  • să afișeze lunar, la sediu, planul de acțiuni de interes local pe luna în curs, precum și situația activităților efectuate în lunile anterioare etc.
Primarii vor mai fi obligați să transmită lunar către Direcția asistență socială și protecție a familiei lista persoanelor care au efectuat și care au refuzat efectuarea activităților de interes comunitar. În cazul în care primarul nu va transmite lista, dreptul la ajutor social nu va fi sistat pentru luna respectivă. Pentru anul 2017, în bugetul de stat, pentru plata prestației de ajutor social au fost alocate peste 634 de milioane de lei, iar pentru ajutor pentru perioada rece a anului-224 milioane lei. În primele trei luni ale anului, de ajutor social au beneficiat aproximativ 59 de mii de familii defavorizate.