În primele patru luni ale anului, organul vamal a înregistrat aproximativ 750 de procese verbale contravenționale. Astfel, vameșii au aplicat amenzi în valoare de peste 2,7 milioane de lei, dintre care aproape 90 la sută au fost deja încasate. Cele mai frecvente încălcări au fost depistate în cazul produselor de tutungerie, nedeclarării mărfurilor și diminuării valorii în vamă. De la începutul anului, au fost contracarate aproape 100 de tentative de trafic ilicit cu produse de tutungerie, fiind confiscate în total aproape 4 milioane de țigarete, dublu față de perioada similară a anului trecut. Potrivit unor informații prezentate de Serviciul Vamal, în primele patru luni ale anului, volumul colectărilor la bugetul de stat a constituit aproape 6,8 miliarde de lei, fiind înregistrată o creștere cu 1,27 miliarde de lei sau cu 20,3% mai mult față de perioada similară a anului trecut. Ponderea cea mai mare în structura veniturilor o constituie plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 65 la sută, urmate de accize cu 27% și, respectiv, taxele vamale cărora le revine o contribuție de 5%. În același timp, indicatorii de bază pe grupele de mărfuri arată că cea mai mare pondere din totalul plăților încasate o au taxele aplicate pentru produsele petroliere și vehicule, cu o contribuție de 24% și, respectiv, 12%. Următoarele bunuri cu o pondere majoră în structura încasărilor sunt electocasnicele și produsele de tutungerie. Totodată, în urma stabilirii corecte a valorii în vamă a mărfurilor, au fost percepute suplimentar drepturi de import în sumă de 145,4 milioane lei.