Fracturile în urma căzăturilor din copacii de cireșe, pot fi motiv de a primi despăgubiri din partea companiei de asigurări, dacă aveți un asemenea contract semnat. O familie a primit, însă, banii, abia după ce s-a adresat în instanță. Contractul mixt de asigurare a casei, conținutului și de accidente a fost încheiat între un membru al familiei cu compania de asigurări ASITO. Asigurătorul s-a obligat să plătească la producerea riscului asigurat suma de 10 mii de lei. La rândul său, asiguratul s-a obligat să achite prima de asigurare, fiind asigurați încă doi membri ai familiei. Una dintre persoanele asigurate și-a fracturat mâna după ce a căzut din copacul de cireșe. În adresa companiei de asigurări a fost formulată cererea de achitare a despăgubirilor, însă aceasta a fost refuzată. Compania și-a motivat refuzul prin faptul că persoana a urcat în copac fără scară și nu s-a asigurat că ar putea cădea. Prin urmare, asiguratul a scris cerere de chemare în judecată împotriva asigurătorului, iar instanța de fond a admis-o. Compania de asigurări a fost obligată să achite suma de 10 mii de lei, chiar dacă pârâtul a recunoscut că paguba sa a fost de 800 de lei. Și asta pentru că, în contractul semnat, limita răspunderii în caz de acccidente este de 10 mii de lei. Asigurătorul a făcut apel, care a fost respins. S-a adresat cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, solicitând casarea deciziilor instanțelor inferioare, cu emiterea unei noi decizii în care să fie achitate doar 800 de lei. Acesta a motivat că suma de 10 mii de lei se achită exclusiv în caz de invaliditate sau în caz de deces. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul înaintat și a menținut decizia instanței de apel, prin care, pentru o fractură, au fost acordate 10 mii de lei drept despăgubiri.