În ultimii ani, para-juriștii au ajutat, gratuit, mii de oameni să-și rezolve problemele juridice cu care se confruntau. Conform prevederilor Legii nr. 198 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, para-juriștii pot să acorde asistență juridică primară, nu și calificată. Astfel, aceștia pot furniza informații privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile și obligațiile subiecților de drept, privind modalitatea de realizare și de valorificare a drepturilor pe cale judiciară și extrajudiciară. De asemenea, para-juriștii pot acorda consultanță în probleme juridice și asistență în vederea întocmirii actelor juridice, precum și alte forme de asistență, care nu intră în categoria de asistență juridică calificată. Regulamentul de activitate al para-juriștilor dezvoltă funcțiile acestora prevăzute de lege, abilitându-i numai ca furnizori de asistență juridică primară, cu următoarele atribuții:
  • furnizarea informațiilor și oferirea de consultanță la solicitarea locuitorilor din comunitate;
  • medierea, la solicitare, a conflictelor între membrii comunității;
  • organizarea seminarelor și lecțiilor publice pe diverse tematici ce țin de competența lor profesională;
  • oferirea de informații membrilor comunității în care activează în scopul prevenirii apariției unor probleme de natură juridică sau conflicte;
  • participarea, în limitele prevăzute de legislației, la procesele locale de luare a deciziilor;
  • direcționarea cazurilor în care este nevoie de asistență juridică calificată către avocați și după caz, către oficiile teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.
  • De asemenea, un para-jurist poate contribui la colectarea de fonduri comunitare pentru probleme particulare.
Potrivit legii, para-jurist este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunității locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitatea de avocat și care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistență juridică primară membrilor comunității din contul mijloacelor destinate acordării de asistență juridică garantată de stat, conform unui regulament referitor la statutul și la calificarea para-juriștilor. În prezent, în Republica Moldova activează aproximativ 40 de parajuriști. Potrivit datelor, în medie, aceștia primesc lunar 420 de solicitări de consiliere juridică și de informații. Din 2010 până acum, peste 12.000 de persoane au solicitat asistență de la para-juriști, iar instanța de judecată a soluționat peste 11.000 de dosare. Pentru a-și îmbunătăți activitatea, recent, para-juriștii din țara noastră au decis să fondeze Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova. Ei au fost asistați în acest proces de Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, în cadrul proiectului ”Consolidarea rețelei de para-juriști”.