tiganasAutor: Ion Țîganaș, avocat specializat în proprietatea intelectuală, Tiganas & Partners IP Law Firm Marca reprezintă un semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil), care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Drepturile asupra mărcii sunt protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare naţională sau internaţională, precum şi prin recunoaşterea mărcii ca fiind notorie. Orice solicitant de marcă trebuie să parcurgă câteva etape, până la obţinerea certificatului de înregistrare a mărcii, care atestă protecţia drepturilor exclusive pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru început, se impune necesitatea elaborării mărcii, care reprezintă atât un proces creativ (de identificare a ideilor şi a elementelor artistice), cât şi unul tehnic (de executare grafică şi design). O marcă poate fi constituită din cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, holograme, precum şi orice combinaţii de astfel de semne. Crearea mărcii poate fi realizată fie de către solicitantul mărcii, dacă acesta posedă abilităţile necesare sau persoane competente din cadrul întreprinderii, fie de către companii specializate în elaborare de mărci. În primul caz, solicitantul de marcă nu va suporta careva costuri pentru elaborarea mărcii sau acestea vor fi minime, iar în cazul contractării de servicii, costurile pot începe de la 1.000 de lei şi pot ajunge la câteva mii de euro, în funcție de complexitatea mărcii. Din moment ce marca este creată, persoana sau compania care intenţionează sa-şi înregistreze o marcă, poate alege între a depune cererea corespunzătoare la AGEPI în mod individual şi fără a apela la serviciile experţilor sau să contracteze un mandatar autorizat (persoană care dispune de cunoştinţe în domeniul proprietăţii intelectuale), care să acorde companiei asistenţă profesionistă, atât la etapa premergătoare înregistrării mărcii, cât şi pe parcursul realizării acestei proceduri. În primul caz, persoana nu va suporta careva costuri, având în vedere că toate actele necesare le va perfecta şi le va depune personal. În cazul în care solicitantul de marcă nu dispune de cunoştinţe relevante şi va transmite gestionarea procedurii de înregistrare către un mandatar autorizat, atunci cheltuielile sale vor cuprinde şi onorariul mandatarului, care începe de la 2.000 de lei. Ultima etapă în vederea obţinerii protecţiei mărcii constă în examinarea şi înregistrarea propriu-zisă a acesteia de către AGEPI. Costurile procedurii respective sunt obligatorii şi încep de la 490 euro. Totuşi, atât persoanele fizice, cât şi întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de facilităţi financiare, în cuantum de 50% din costul serviciilor de înregistrare. În cazul înregistrării mărcii, titularul acesteia devine deţinătorul drepturilor exclusive de utilizare a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Expirarea acestui termen constituie temei pentru titularul de drepturi să-şi reînnoiască valabilitatea mărcii pe perioade similare, cu condiţia achitării unor tarife suplimentare, care încep de la 125 euro pentru o marcă. În concluzie, costurile minime pentru a avea o marcă înregistrată sunt:
  • costuri pentru crearea mărcii (50 euro)
  • costuri pentru serviciile de asistenţă la etapele de preînregistrare şi înregistrare a mărcii (100 euro)
  • costuri pentru înregistrarea mărcii (245 euro)
Marca reprezintă un patrimoniu de mare valoare pentru orice persoană care îl deţine. Adesea, mărcile ajung să fie cunoscute de o lume întreagă, iar valoarea lor poate depăşi bugetul anual al unor state. Iată de ce procesul de înregistrare a mărcii trebuie să fie tratat cu profesionalism, corectitudine şi legalitate.