Marca internațională verbală iWatch, cunoscută datorită ceasurilor inteligente lansate de compania Apple INC, este motiv de dispută și în Republica Moldova. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) urmează să examineze o contestație depusă de o companie elvețiană, producătoare de ceasuri, Swatch AG. În această dispută mai este implicată o companie americană, Brightflash USA LLC, despre care presa internațională a scris că este utilizată de Apple, la înregistrarea mărcilor. Mai exact, în 2013, compania Brightflash USA LLC a depus o cerere de înregistrare a mărcii internaționale verbale iWatch, pentru protecția mărcii pe teritoriul Republicii Moldova. Solicitarea a fost depusă pentru produsele din clasele 09 și 14 din Clasificatorul Internațional de Produse și Servicii, care se referă la:
  • 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.
  • 14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului.
Împotriva înregistrării mărcii a fost depusă o contestație de către compania Swatch AG din Elveția, prin care s-a solicitat respingerea cererii respective. Solicitarea companiei elvețiene a venit din calitatea sa de titular al mărcilor Swatch IR, iswatch IR și eswatch IR, înregistrate pentru produse din clasa 14 și swatch IR, înregistrată pentru produse din clasa 09, pe motiv că marca iWatch este similară și există riscul de confuzie cu mărcile anterioare ale opozantului. Ulterior, în noiembrie 2015, drepturile obținute de Brightflash USA LLC au fost cesionate de către compania americană Apple Inc. Atunci, Direcția mărci și design industrial a AGEPI a examinat contestația depusă de compania elevețiană, pe care a considerat-o parțial întemeiată. Și asta pentru că s-a constatat asemănarea mărcii iWatch cu marca internațională I’m WATCH, protejată pentru o parte din produsele din aceleași clase, 09 și 14, înregistrată pe numele altei persoane. Cererea de protecție depusă de Apple a fost acceptată parțial doar pentru produsele din clasa 09. În același timp, compania elvețiană a depus o contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industral la Comisia de Contestații a AGEPI, prin care a solicitat respingerea totală a cererii depusă de Apple, pe motiv de asemănare. Procedura de soluționare va fi examinată de AGEPI la sfârșitul lunii.