Sesizările a doi judecători, cercetați penal, vor fi examinate mâine, 27 iunie, de către magistrații Curții Constituționale. Cei doi au solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate în privința unei prevederi din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Un magistrat este cercetat penal pentru implicarea în scheme de spălare de bani, iar altul -  pentru pronunțarea unei hotărâri ilegale. În prima sesizare, avocatul judecătorului Dorin Munteanu solicită magistraților CCM să se pronunțe în privința prevederilor din Legea cu privire la CSM. Mai exact, acesta consideră că prevederile conform cărora ”Consiliul Superior al Magistraturii examinează propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului desemnat prin ordinul emis de Procurorul General doar sub aspectul respectării condiţiilor sau a circumstanţelor prevăzute de Codul de procedură penală pentru dispunerea pornirii urmăririi penale, reţinerii, aducerii silite, arestării sau percheziţiei judecătorului, fără a da apreciere calităţii şi veridicităţii materialelor prezentate”, contravin Constiuției. Autorul sesizării menționează că, din dispozițiile acestui articol, reiese că Parlamentul a exclus din competența CSM obligațiunea de a efectua o verificare calitativă a respectării garanțiilor ce asigură independența și inviolabilitatea judecătorului, garantate de Constituție și Legea cu privire la statutul judecătorului. Potrivit acestuia, redacția actuală a acestui articol reduce substanțial competențele CSM în asigurarea independenței și inviolabilității judecătorului. ”În esență, activitatea CSM se reduce la examinarea formală a propunerii Procurorului, doar sub aspectul respectării condițiilor sau a circumstanțelor prevăzute de Codul de procedură penală pentru dispunerea urmăririi penale, reținerii, aducerii silite, arestării sau percheziției judecătorului concret în materialele prezentate, precum și a circumstanțelor care exclud urmărirea penală”, se menționează în sesizare. În acest sens, în practică, CSM printr-o singură hotărâre dă acordul la pornirea urmăririi penale, reținerea, aducerea silită, arestarea și percheziția. ”Astfel de acțiuni, când ”la pachet” se dă acordul pentru demararea unor acțiuni, sunt inacceptabile și neconstituționale”, se precizează în adresarea către Curtea Constituțională. La începutul acestui an, CSM, la solicitarea Procurorului General, a dat acordul pentru urmărirea penală a judecătorului Dorin Munteanu de la Judecătoria Chişinău. El este acuzat că a adoptat cu bună ştiinţă o hotărâre ilegală. Totodată, magistratul este acuzat că a respins un demers al procurorului de prelungire a arestării unei persoane acuzate de escrocherie, care a dus la exproprierea unui imobil. În cea de-a doua sesizare, este vorba de un alt magistrate - Serghei Popovici, care, la fel, a contestat prevederile Legii cu privire la CSM. În sesizarea depusă se spune că membrii CSM au examinat pur formal sesizările procurorului general interimar și au eliberat permisiunea de a fi cercetat penal fără a intra în esență problemei. În sesizare se menționează că judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție examinează o pricină civilă la cererea a 15 judecători și foști judecători ce vizează anularea mai multor hotărâri ale CSM. Și anume, examinarea în ședință închisă a sesizărilor Procurorului General interimar, Eduard Harunjen, referitor la eliberarea acordului pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința unor judecători și ex-judecători. Autorul sesizării susține că prevederea contestată contravine mai multor acte legislative, inclusiv Legii cu privire la CSM, potrivit căreia CSM este grarantul independenței autorității judecătorești, iar membrii CSM sunt obligați să contribuie la promovarea principiului independenței autorității judecătorești. Serghei Popovici este cercetat penal pentru că ar fi implicat în schema de spălare a 20 de miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul instanţelor moldoveneşti.