Astăzi, 28 iunie, este ultima zi de concurs pentru suplinirea a 26 de funcții vacante de procuror. Aceștia vor fi selectați din rândul candidaților înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante de procuror în procuraturile teritoriale. Decizia a fost luată la ultima ședință a Consiliului Superior al Procurorilor, din data de 24 iunie. Astfel, se caută câte doi procurori în procuraturile din raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Ocnița, Soroca, Ungheni. În procuratura municipiului Bălți și în cele din raioanele Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Taraclia sunt vacante câte o funcție de procuror. În UTA Găgăuzia sunt disponibile 6 locuri: oficiul Central – 2, oficiul Comrat – 2, oficiul Ceadâr-Lunga – 1 și oficiul Vulcănești - 1. De asemenea, la procuratura municipiului Chișinău au fost scoase la concurs 3 locuri provizorii. Potrivit Hotărârii CSP, candidații la funcția de procuror se obligă să-și exprime opțiunea pentru toate funcțiile vacante anunțate la concurs, în ordinea descrescătoare a preferinței, prezentând 10 opțiuni prin e-mail la adresa csp@procuratura.md, până la data de 28 iunie 2017, inclusiv. În caz contrar, candidatul este exclus din Registru, cu consecințele menționate în pct.8.15. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură, selecţia candidaţilor la funcţia de procuror se face prin concurs, având drept scop asigurarea unui proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent, care să garanteze alegerea celor mai buni candidaţi pentru funcţia respectivă. Potrivit art. 20 alin (1), poate candida la funcția de procuror persoana care întrunește următoarele condiții:
  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • cunoaște limba de stat;
  • are capacitatea de exercițiu deplină;
  • are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor;
  • a absolvit cursurile de formare inițială a procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției sau, în cazul persoanei care are vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în funcția respectivă, a susținut examenul în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției;
  • se bucură de o reputație ireproșabilă;
  • anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni;
  • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;
  • a fost supusă verificării și testării cu utilizarea detectorului comporta-mentului simulat (poligrafului).
O persoană nu poate fi considerată ca având o reputație ireproșabilă și nu poate candida la funcția de procuror dacă a fost eliberată din funcție pentru încălcări în activitatea profesională din ultimii 5 ani sau dacă face abuz de alcool, sau este consumator de substanțe psihotrope, toxice sau de droguri.