Mediul de afaceri solicită adoptarea unei perioade de derogare pentru implementarea noilor cerințe față de pachetele de țigarete. Concomitent ei cer aprobarea de urgență a Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun. Camera de Comerț Americană din Moldova și Asociația Businessului European sunt îngrijorate de faptul că, la mai bine de doi ani de la adoptarea noilor prevederi ale Legii privind controlul tutunului, nu a fost aprobat cadrul normativ subsidiar aferent ambalării și etichetării produselor din tutun, inclusiv biblioteca electronică cu avertismente de sănătate. Implementarea noilor avertismente de sănătate și a noilor cerințe față de pachetele de țigarete reprezintă un element-cheie al Legii, iar Guvernul Republicii Moldova a avut obligația de a pune la dispoziția producătorilor, în termen de 6 luni de la publicarea ei, cadrul normativ subsidiar aferent ambalării și etichetării produselor din tutun. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent, iar noile cerințe față de pachetele de țigarete urmează să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018. Asociațiile de business susțin că, implementarea noilor cerințe necesitau o perioadă de derogare de cel puțin 18 luni. Acest timp a fost necesar pentru planificarea implementării noilor pachete, dezvoltarea acestora, identificarea furnizorilor potriviți, testări și verificări a calității imprimării, publicarea materialelor tipografice, împachetarea produselor din tutun, import, distribuție etc. Potrivit agenților economici din domeniu, este vorba de sute de oameni implicați în procesul implementării noilor cerințe şi de costuri majore de conformare suportate de producătorii locali şi internaționali. Oamenii de afaceri menționează, de asemenea, faptul că Proiectul Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun a fost avizat negativ de Grupul de lucru de pe lângă Ministerul Economiei pentru reglementarea activității de întreprinzător. Un argument a fost faptul că, companiile nu vor reuși să respecte prevederile propuse şi din considerentul întârzierii prezentării şi punerii la dispoziția agenților economici a bibliotecii electronice de avertismente de sănătate. Astfel, aceștia susțin că este necesară aprobarea de urgență a unei perioade de derogare de 18 luni. Asigurarea acestui termen va preveni apariția unor distorsiuni majore în piața legală de produse din tutun, inclusiv legate de imposibilitatea plasării în piață a țigaretelor începând cu 1 ianuarie 2018. Acest fapt poate duce la un impact bugetar pe termen scurt și mediu de până la 300 de milioane lei pe lună. Anterior, un deputat a propus prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an și jumătate, adică până la 1 iulie 2019. Proiectul încă nu a fost examinat de parlamentari.