Un bărbat vrea să intre în posesia unui imobil, care i-a aparținut fratelui său.  Acesta s-a adresat cu o cerere privind constatarea faptului acceptării succesiunii, după ce fratele său a decedat. Bărbatul a precizat că nu a fost lăsat un testament, iar averea succesorală, după deces, a fost administrată de el, prin acceptare tacită a succesiunii. La fel, acesta a mai indicat că de la decesul fratelui administrează bunul imobil, îl utilizează, achită toate plătițile, impozitele și suportă cheltuielile de reparații curente. Reclamantul a solicitat în instanță constatarea faptului acceptării de către el a succesiunii după decesul fratelui. Totuși, instanța de fond și Curtea de Apel au respins solicitarea reclamantului ca fiind neîntemeiată. Bărbatul s-a adresat la Curtea Supremă de Justiție, care a casat decizia Curții de Apel și a remis dosarul la rejudecare, într-un alt complet de judecată. Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în cazul decesului unei persoane, bunurile acesteia se preiau de către moştenitori prin intermediul unei proceduri succesorale, care se finalizează cu emiterea, de către notar, a unui certificat de moștenitor. Moştenirea poate fi de două feluri: testamentară şi legală. Mai multe detalii despre moștenire, aflați aici.