Ministerul Economiei caută un șef pentru Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producție ”Taraclia”. Instituția a lasat astăzi concursul pentru selectarea unei candidaturi care va ocupa funcția vacantă de administrator principal al zonei. Cei care doresc să ocupe acest post trebuie să întrunească următoarele condiții de bază:
 • cetățean al Republicii Moldova;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul economic/juridic;
 • cunoașterea limbii române;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B2;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • persoană apolitică;
 • nu va desfășura activitate de întreprinzător pe perioada deținerii funcției.
Totodată, doritorii trebuie să aibă experiență în domeniul atragerii investițiilor străine și/sau cooperării cu investitorii străini, în direcția realizării proiectelor investiționale concrete. Un avantaj va constitui experiența de cooperarea cu organizațiile internaționale în domeniul economic. Pentru a participa la concurs persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele acte:
 • curriculum vitae (CV-ul);
 • copia diplomelor de studii universitare și postuniversitare după caz;
 • scrisoare de însoțire/intenție;
 • copia buletinului de identitate.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este 7 august. Documentele pot fi expediate prin e-mail: alexandru.vidmidi@mec.gov.md sau depuse la sediul Ministerului Economiei. Tot până pe 7 august a fost prelungit și termenul  limită de depunere a documentelor pentru participare la concursul de selectare a candidaturii pentru ocuparea funcției vacante de administrator principal al Zonei Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producție ”Valkaneș”. Recent Ministerul Economiei a mai organizat două concursuri pentru selectarea administratorilor principali ai Zonei Economice Libere ”Ungheni-Business” și a Zonei Economice Libere ”Bălți”. În rezultat cele două funcții au fost ocupate de Natalia Iepuraș și, respectiv, Marin Ciobanu. Amintim că, Parlamentul a adoptat noi reglementări de activitate a Zonelor Economice Libere. Mai exact, s-a schimbat procedura de numire a administratorilor – sarcină care revine Ministerului Economiei. La fel, a fost micșorată perioada funcției de la cinci la trei ani.