Cererile de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei vor fi deblocate, de la centrele de sănătate publică teritoriale. Și asta pentru a asigura funcționalitatea legislației în domeniu, precum și activitatea de întreprinzător. Ministerul Economiei a convocat o ședință de lucru, cu mai mulți factori de decizie, pentru a soluționa problema. În prezent, legislația în procesul de emitere a autorizației de mediu pentru folosință specială a apei, prin intermediul ghișeului unic, nu se respectă de către unele autorități publice. În luna aprilie a fost resetat sistemul informaţional şi au fost blocate 40 de cereri de eliberare a autorizației de mediu. Ministerul Economiei a precizat că nu sunt motive de a tergiversa procesul. Prin urmare, Inspectoratul Ecologic de Stat este obligat să se conformeze principiului aprobării tacite instituit şi reglementat de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. Legea precizează că autorizația se consideră acordată sau, după caz, reînnoită, dacă autoritatea administrației publice şi/sau altă instituție abilitată prin lege cu funcții de reglementare şi de control, nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea ei. După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizației și în lipsa unui document scris din partea autorității administrației publice, solicitantul poate desfășura automat activitatea pentru care solicită autorizația.