Procurorul-șef al municipiului Cahul, Ruslan Zamfirov, numit în funcție în 2016, își dorește licența de avocat. Acesta a dat în judecată Uniunea Avocaților din Moldova, pentru că nu l-a admis în profesia de avocat. Procurorul solicită, în instanță, anularea decizie Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, să fie admis în breasla avocaturii și să-i fie restituită taxa de 5.000 de lei, pe care o consideră percepută ilegal de către Comisie. În motivare, procurorul a indicat că cererea sa a fost respinsă, deoarece nu întrunește condițiile art. 10 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură. Acesta a depus o cerere prealabilă în adresa Comisiei de licențiere pentru a revoca hotărârea, însă aceasta a fost respinsă, în baza art. 21 alin. (4) al Legii cu privire la avocatură, precum că solicitantul ar fi prezentat acte ce conțin informații neveridice. Acest fapt poate servi temei de neadmitere în profesia de avocat. În motivare, procurorul mai spune că sunt stabilite aceleași drepturi și condiții pentru persoanele care, după demisia din funcția de judecător, au continuat să activeze în domeniul dreptului. Instanța de fond i-a admis cererea de chemare în judecată parțial și a fost recunoscut ilegal refuzul de a nu fi admis în avocatură. A fost anulată decizia Comisiei de licențiere. Mai mult, aceasta a fost obligată de a-l admite în profesie. Uniunea Avocaților din Moldova a contestat decizia la Curtea de Apel Chișinău. Instanța a admis apelul, a casat decizia primei instanțe și a emis alta nouă, prin care pretențiile reclamantului au fost respinse ca fiind neîntemeiate. În decizia motivată, Curtea de Apel a precizat că persoanele cu o vechime în muncă în funcţia de procuror de cel puţin 10 ani, care solicită obţinerea licenţei de avocat, urmează să se adreseze doar după demisia din funcţiile respective și doar în termenul de 6 luni după demisia din funcţia respectivă. Solicitantul, însă, activează și în prezent în procuratură. Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiției, în termen de două luni. Ruslan Zamfirov a fost numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Cahul, în data de 24 martie 2016.