Volumul total al investițiilor în zonele economice libere, pe întreaga perioadă de activitate a acestora, a ajuns la 305,3 milioane de dolari, cu 26,5% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. În primul semestru al anului curent, în zonele economice libere au fost investite 22,1 milioane de dolari. Conform analizelor Ministerului Economiei și Infrastructurii, cea mai mare cotă a investițiilor, 36,4%, revine ZEL ”Bălți”, 23% fiind atrase în ZEL ”Ungheni-Business” și 22,1% - în ZAL ”Expo-Business-Chişinău”. Volumul total al vânzărilor nete ale producției industriale, fabricată de către rezidenții zonelor libere, în lunile ianuarie - iunie 2017, s-a majorat cu 18,8% (în prețuri curente) față de perioada corespunzătoare a anului trecut şi a constituit 2,3 miliarde de lei. Cea mai mare parte a producției industriale fabricate în zonele economice libere, 84,0%, a fost exportată, iar pe piața internă a Republicii Moldova au fost realizate mărfuri în valoare de 48,6 milioane lei. În total, volumul exportului mărfurilor şi serviciilor din zonele economice libere, în perioada de referință, s-a majorat cu 23% şi a constituit 2,1 miliarde de lei. Cota zonelor economice libere în volumul exporturilor Republicii Moldova în I semestru al anului curent, a constituit 10,6%, comparativ cu 10,1% în perioada similară a anului 2016 și 8,5% - 2015. Pe parcursul primelor șase luni ale anului, volumul impozitelor şi altor plăți obligatorii calculate, efectuate de către rezidenții zonelor economice libere, a constituit 140,7 milioane de lei, majorându-se cu 36,5%. Cea mai mare parte a impozitelor şi taxelor colectate revine ZEL ”Bălți” (41,3%) și ZEL ”Ungheni-Business” (29,5%). În prima jumătate a acestui an, pe teritoriul Republicii Moldova au activat șapte zone economice libere, pe teritoriul cărora erau înregistrați 167 de rezidenți. Cei mai mulți acțivează în ZEL ”Bălți” (46), ZAL ”Expo-Business-Chișinău” (40), ZEL ”Ungheni-Business” (34) și  ZAL PP ”Valkaneş”(24). Numărul angajaților rezidenților zonelor libere a constituit 9.205 persoane sau de 1,5 ori mai mult decât era la 1 iulie 2016. Din numărul total al angajaților, 3.720 persoane activează în ZEL ”Bălți”, 2.450 persoane în ZEL ”Ungheni-Business”, 2.185 persoane în ZAL ”Expo-Business-Chișinău”, 405 persoane în ZAL PP ”Valkaneş”, 249 persoane în ZAL ”Tvardița”, 136 persoane în ZAL PP ”Taraclia” şi 60 persoane în ZAL PP ”Otaci-Business”. Salariul mediu lunar al unui angajat a alcătuit 6,5 mii lei (5,5 mii lei pentru semestrul I 2016).