Guvernul va aloca din fondul de rezervă suma de 117.500 de euro, pentru plata onorariilor companiei de avocatură Schoenherr Rechsanwaite GmbH, Austria și Cabinetul avocatului ”Vladimir Iurkovski”, Republica Moldova. Banii reprezintă suma restantă, de 50 la sută, din oferta financiară în valoare de 235 de mii de euro, pentru reprezentarea intereselor țării în fața Centrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington, SUA, în acţiunea înaintată de Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC și ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova. În iunie 2016, a fost dispusă alocarea sumei de 235 de mii de euro, pentru plata onorariilor avocaților. Atunci, au fost achitați 50 la sută din bani, iar companiile au solicitat plata sumei rămase în 2017. Republica Moldova a ajuns să fie parte a unui proces la Centrul Internațional pentru Soluționarea Deferendelor legate de Investiții de la Washington, după ce compania ÎCS Laguardia SRL, care are calitatea de reclamant, a apelat pentru a-i fi apărate interesele, după ce ar fi suportat pierderi semnificative. Și asta pentru că, în anul 2010, Laguardia SRL a încheiat mai multe contracte de arendă a unor terenuri agricole din comunele Vărvăreuca, Roşietici şi Coşerniţa, raionul Floreşti, pe o perioadă de trei ani. În februarie 2011, reprezentantul Laguardia SRL a depus contractele spre înregistrare la primăriile din localitate. Conform contractelor, aceasta s-a obligat să întreprindă toate măsurile tehnologice de prelucrare a terenurilor agricole. Peste doar o lună, pe motiv că firma nu a respectat obligaţiile contractuale, proprietarii de terenuri agricole au depus la primăria din localitate şi în adresa Laguardia SRL notificări de reziliere a contractelor. Laguardia SRL nu ar fi reacţionat la aceste notificări. Ulterior, primarii comunelor Coşerniţa şi Vărvăreuca din raionul Floreşti au emis două dispoziţii prin care au revocat înregistrarea contractelor depuse de Laguardia SRL şi au înregistrat altele cu compania SC Bio-Alianta SRL. Inițial, cazul a fost examinat în instanțele naționale.