Societatea cu Răspundere Limitată Work Travel Company a rămas fără licență de activitate. Curtea de Apel a pronunțat decizia, prin care compania a rămas fără actul permisiv, după ce Camera de Licențiere s-a adresat în instanță. Și asta pentru că firma nu a înlăturat neregulile depistate de instituție. Mai exact, întreprinderea nu şi-a conformat activitatea prevederilor Legii cu privire la migraţia de muncă. Camera de Licențiere a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva SRL Work Travel Company, pentru genul de activitate de încadrare/înscriere a studenților în programe de schimb educațional-cultural în SUA și activitatea legală de plasare în câmpul muncii a cetățenilor în străinătate. În motivare, Camera de Licențiere a indicat că a emis o decizie pentru suspendarea licenței și, ulterior, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, a fost emisă decizia prin care s-a dispus suspendare actului. La fel, reclamanta a mai precizat că firma a fost obligată să înștiințeze Camera de Licențiere despre lichidarea cauzelor care au dus la suspendarea licenței. Mai exact, conform prevederilor Legii cu privire la migrația de muncă, agenţii economici, care desfăşoară activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate, sunt obligaţi să prezinte instituției de licențiere noile acorduri de colaborare cu partenerii străini. Actele trebuie să fie însoţite de copiile licenţelor sau ale altor documente ce confirmă dreptul partenerului din ţara de destinaţie pentru activitatea de mediere sau de angajare a străinilor, legalizate în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova şi a ţării de destinaţie. La fel, aceștia trebuie să prezinte și proiectele contractelor individuale de muncă. În motivarea cererii se mai spune că termenul de suspendare a licenței nu poate depăși două luni, iar în cazul în care circumstanțele care au dus la suspendarea actului nu sunt înlăturate, titularului i se retrage licența de activitate. Acest lucru s-a întamplat și în cazul firmei, deoarece nu a înlăturat neregulile. Totuși, în instanța de fond, cererea de chemare în judecată depusă de Camera de Licențiere a fost respinsă ca neîntemeiată. Instituția a declarat apel. Curtea de Apel a admis solicitarea, a casat decizia judecătoriei și a pronunțat o alta nouă, în care s-a dispus retragerea licenței de activitate. Decizia este definitivă din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni. Camera de Licenţiere a eliberat licenţă pe numele SRL Work Travel Company, în 2014, pentru genul activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural de SUA, iar ulterior, în 2015, i s-a reperfectat licenţa, cu termenul de valabilitate până în octombrie 2019.