Colegiul disciplinar va putea aplica sancțiuni disciplinare judecătorilor, foștilor judecători, președinților și vicepreședinților instanțelor de judecată doar în cazul în care constată că fapta imputată a fost săvârșită cu intenție sau din neglijență gravă. Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor ar putea fi modificată. Autoritățile au propus pentru consultări publice un proiect de lege. În cazul încetării sau revocării mandatului membrului Colegiului disciplinar ales în funcţia de preşedinte al Colegiului, se va alege un nou preşedinte. Preşedintele Colegiului disciplinar va putea fi revocat cu votul a cel puţin 2/3 din membrii aleși, în caz de neîndeplinire fără motive întemeiate a atribuţiilor pe parcursul a cel puţin o lună. În redacția actuală legea prevede că președintele Colegiului poate fi demis la propunerea a 3 membri, dacă nu își îndeplinește atribuțiile timp de trei luni. De asemenea, sunt propuse modificări și în ceea ce privește recuzarea membrilor colegiului. Astfel, dacă urmare a declarării abținerii sau admiterii cererii de recuzare a membrului Colegiului disciplinar, ședința Colegiului nu este deliberativă, acesta se substituie cu un membru supleant. În prezent, legea prevedea că nu se admite recuzarea sau abţinerea, dacă în rezultatul abţinerii sau recuzării va fi imposibil de asigurat caracterul deliberativ al şedinţei Colegiului disciplinar. Documentul mai prevede că sesizarea privind faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecători va putea fi înaintată de persoana, drepturile căreia au fost încălcate drept urmare a faptei comise de judecător sau o altă persoană care poate invoca un interes legitim. Acum legea acordă acest drept la orice persoană interesată. Cât privește contestarea hotărârii Colegiului disciplinar, președintele Consiliului Superior al Magistraturii va repartiza, în mod aleatoriu, dosarele disciplinare contestate între membrii Consiliului, cu excepția membrilor din oficiu, care vor fi desemnați raportori. Dacă sesizarea a fost depusă de către unul din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, atunci acesta nu va participa la examinarea ei.