Aproape 19 milioane de lei au ajuns în bugetul de stat în urma examinării, de către instanțele de judecată, a dosarelor economice. În primele șase luni ale anului, în instanțe au ajuns peste 3.500 de dosare, care se refereau la litigiile economice. Mai exact, judecătorii au examinat acțiunile în litigii privind dreptul de proprietate, inclusiv litigii privind privatizarea. Alte cauze s-au referit la încheierea, modificarea sau rezilierea contractelor. La fel, au fost examinate dosare în privința recunoașterii nulității contractelor sau acțiuni apărute în relațiile de gaj, de arendă sau acțiuni apărute în contractele de antrepriză și prestări servicii. Contractele de leasing tot au constituit motiv de adresare în judecată, iar magistrații au avut de luat decizii și în cazul litigiilor apărute din contractele și operațiunile bancare, inclusiv în privința creditelor garantate de stat. Și acțiunile structurilor fiscale au fost contestate în instanță, în ceea ce privește încasarea amenzilor prin urmărirea bunurilor sau încasarea restanțelor de la gospodăriile țărănești. Magistrații au examinat și dosare referitoare la dizolvarea persoanei juridice, inclusiv acțiuni de intentare a insolvabilității. În același timp, cei mai mulți bani au fost încasați din taxa de stat, pentru examinarea litigiilor apărute în raporturi de obligații. Mai exact, taxa de stat achitată a fost de 4,7 milioane de lei. Peste 1,8 milioane de lei au fost încasați în cazul dosarelor cu litigii apărute din contractele de antrepriză și prestări servicii.